Top
eurobiljetten

Een grauw einde van het beleggingsjaar 2018

Maar er is meer.  De rente op 10-jaars staatsleningen in de Verenigde Staten zakte zeer stevig, van 3,23 naar 2,63 procent. Bewegingen die, zeker in een dergelijk korte periode, zeer zeldzaam zijn. Ingrediënten voor malaise. Historisch hoge winstmarges Twaalf maanden geleden begonnen de markten nog vol...

beurs

Beursberichten: de Trump-Dump blijft vooralsnog uit

Analisten en deskundigen waren het er vrijwel unaniem over eens: als Donald Trump verkozen zou gaan worden als nieuwe president van de Verenigde Staten, dan zouden de financiële markten er ongenadig van langs krijgen. Nadat de eerste signalen die kant uit gingen wijzen, namen de...

kosten vermogensbeheer

Zicht op uw financiële zaken

Nu het einde van het jaar in beeld is, komt het moment er misschien ook weer eens aan om uw financiële zaken tegen het licht te houden. Hoe staat u er financieel voor? Bent u voldoende (of zelfs teveel) verzekerd? Op welke manier is uw...

Gaat de hypotheekrente binnenkort verder omhoog?

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 is over een breed front de hypotheekrente sterk gedaald, tot de laagste niveaus die we ooit hebben gezien. De afgelopen jaren hebben wij hierover al vele malen geschreven, het is dan ook een onderwerp wat velen interesseert. Rentes...

prinsjesdag

Prinsjesdag 2016: een compleet non-event

Traditiegetrouw wordt op Prinsjesdag uit de doeken gedaan op welke wijze de begroting voor het komende jaar wordt ingekleed. Als het meezit, wordt er een krachtige langjarige visie op uitdagende onderwerpen uiteengezet. Helaas zit het de laatste jaren niet mee en worden we ook op...

beleggingsprofiel gematigd defensief

Extra Hypotheek voor Verbouwing?

Als u een nieuwe woning koopt, dan kan het goed zijn dat u extra geld wilt lenen om die woning te verbouwen. Een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, etc. etc. Er zijn mogelijkheden om een bedrag voor verbouwing op te nemen in de nieuwe hypotheek,...

rijtjeshuizen in de zon

Aflossingsvrije hypotheek oversluiten of meeverhuizen?

Als u geld leent voor de aankoop, verbouwing en/of verbetering van de eigen woning, bestaat de mogelijkheid om de rente die u over deze lening betaalt in mindering te brengen op uw belastbare inkomen. Dit wordt in de volksmond ook wel hypotheekrenteaftrek genoemd. Maar de...

geld groeit

Afschaffing pensioen in eigen beheer DGA

Per 1 januari aanstaande wordt het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) gefaseerd afgeschaft. Dat is te lezen in de brief die staatssecretaris Wiebes op 1 juli jongstleden aan de Tweede Kamer heeft gezonden.   Met Prinsjesdag zal er een wetsvoorstel komen waarin de mogelijkheid tot...

graffiti pijlen op de grond

Brexit en fonds onder de aandacht

Brexit of Bremain? De vraag die beleggers op dit moment erg bezighoudt is ongetwijfeld of de UK kiest voor een Brexit of dat zij zullen kiezen voor handhaving in de Europese Unie. Gelet op de diverse polls, waarbij wij met name kijken naar de lokale uitslagen,...

voeten in de lucht

Hypotheken: rentemiddeling toegelicht

Rentemiddeling is de afgelopen maanden een veel gehoorde term in relatie tot hypotheken. Maar wat is rentemiddeling nu eigenlijk precies?   Boeterente bij openbreken hypotheekrente Wanneer uw hypotheekrente nog een aantal jaren vast staat, dan kan het goed zijn dat er een boeterente verschuldigd is als u deze...