Top

Ons beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van MasterPlanning stoelt op een aantal overzichtelijke principes:

 

Dagelijks verhandelbaar

De fondsen die wij adviseren en opnemen in onze modelportefeuilles dienen dagelijks verhandelbaar te zijn. Dit is van belang, mocht zich een calamiteit zich voordoen of onvoorziene behoefte ontstaan aan opnames door de klant.

 

Betrouwbaar en degelijk

Ook moeten de fondsen traceerbaar zijn, onder toezicht vallen van o.a. DNB en AFM, moeten ze een aantoonbaar langjarig positief trackrecord hebben en speelt de naamsbekendheid ook een bescheiden rol.

 

Actief beheer

Onze voorkeur gaat uit naar actief beheerde beleggingsfondsen, omdat wij geloven in de toegevoegde waarde van scherpe analyses en marktkennis in ons beleggingsbeleid. Proactief reageren op marktontwikkelingen en inspelen op vooruitzichten kan leiden tot beter risicomanagement en dat is primair.

 

Minimale mutaties

Wij muteren zo min mogelijk in de portefeuille. Markttiming is onmogelijk en ‘handelen om te handelen’ leidt in de regel niet tot betere resultaten. Maar soms vraagt de markt om actie en dan nemen wij actie. Denk hierbij aan het herschikken van posities of het (tijdelijk) afbouwen van de risicograad.

 

Niet te veel spreiding

Spreiden is een noodzaak, maar kent grenzen. Wij hanteren een shortlist met ongeveer 35 beleggingsfondsen. Hieruit stellen wij een favorietenlijst samen en hiermee wordt een maatwerkportefeuille samengesteld. De fondsen worden gevolgd en gemonitord, waarbij o.a. de kennis van Morningstar en OPAL wordt gebruikt. Afhankelijk van het door u gewenste risicoprofiel, zorgt MasterPlanning altijd voor een beleggingsbeleid waar u zich prettig bij voelt.