Top

Beleggingsprofiel Gematigd Defensief

Gelet op het meest voorkomende beleggingsprofiel en de wensen en doelstellingen die daarbij horen, schetsen wij een samenstelling en rendementsontwikkeling zoals deze op dit moment is opgenomen.

 

Bij de risicograad ‘Gematigd Defensief’ ligt de theoretische rendementsverwachting rond de 4% op jaarbasis. Door actief beleid proberen wij hier extra toegevoegde waarde te leveren middels momentumacties: de doelstelling is een effectief rendement tussen de 4 en 6% op jaarbasis, wat onze portefeuilles binnen deze risicograad langjarig ruimschoots hebben gerealiseerd.

 

Maar let op: rendementen uit het verleden bieden helaas geen enkele garantie voor de toekomst!

 

gd

 

Stabiliteit is een belangrijke factor en uit de ontwikkelingen van deze portefeuille kunt u opmaken dat de beweeglijkheid beperkt is gebleven de achterliggende jaren. De rode lijn geeft de achterliggende ontwikkelingen weer van de geselecteerde fondsen, zonder rekening te houden met mutaties en momentumacties.

 

Omschrijving beleggingsprofiel ‘Gematigd Defensief’

 

“U bent bereid wat meer risico te nemen in uw portefeuille maar wel binnen bepaalde grenzen en over een wat langere periode. Bij u past een gespreide portefeuille met het accent op obligaties en een beperkter deel in aandelen. De aanbevolen minimale periode om uw gelden te beleggen is zeven jaar.”

 

profiel-gd

Let op: momentopname! Actuele situatie kan afwijken, deze tabel geeft enkel de richtlijnen aan van het profiel en wegingen.