Top

Hoe werken wij?

Een passend beleggingsadvies kan pas gegeven worden als wij inzicht hebben in uw financiële positie, uw doelstellingen, wensen en horizon. Door deze persoonlijke informatie te koppelen aan strategische modellen ontstaat een beeld op welke wijze uw beleggingsportefeuille ingericht zou kunnen worden.

 

De verdeling over de diverse beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en liquide middelen wordt in samenspraak bepaald en afhankelijk van de actuele marktomstandigheden wordt een concrete portefeuille ingericht en geadviseerd.  Op hoofdlijnen richt ons beleid en advies zich op de 2 meest voorkomede risicoprofielen: Defensief en Neutraal.

 

Periodiek beoordelen wij de door ons geselecteerde beleggingsfondsen en hebben met enige regelmaat overleg met fondsenhuizen, beheerders en fondsmanagers en laten ons dan grondig informeren over hun visie, het beleggingsbeleid en de vooruitzichten. Waar nodig en wenselijk adviseren wij u om uw portefeuille aan te passen en onze modelportefeuilles in de categorieën Defensief en Neutraal worden automatisch aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.