De hypotheekrente is fors gestegen: er is weer wat te kiezen

Waarom stijgt de rente: inflatie is een belangrijke factor

De inflatie in de eurozone is het afgelopen jaar fors gestegen van 1,9% in juni 2021 naar 8,6% in juni 2022. De stijging komt vooral door de als gevolg van de Russische inval in Oekraïne hogere voedsel- en energieprijzen. Wanneer centrale banken het monetair beleid bepalen, laten zij de voedsel- en energieprijzen echter liever buiten beschouwing. Dit omdat deze sterk schommelen en het zicht op de inflatie op langere termijn kunnen belemmeren.

Maar ook de inflatie zonder voedsel- en energieprijzen loopt momenteel sterk op. De zogenaamde kerninflatie, die juni 2021 nog 0,9% bedroeg, stond in juni 2022 op 3,7%. Zo hoog dat de Europese Centrale Bank (ECB) op haar hoede is. Haar taak is immers te zorgen voor een gematigde inflatie op langere termijn. De streefwaarde die zij daarbij hanteert, is 2%, dus ruim onder het huidige inflatieniveau.

Tot voor kort was de ECB zeer terughoudend met aanpassingen doorvoeren, onder andere vanwege het fragiele economische herstel. Hoewel de meest recente coronavarianten minder desastreus zijn dan eerdere varianten, blijft er onzekerheid over het verdere verloop van de pandemie, over de gevolgen daarvan voor de economie en over wat er gebeurt als steunmaatregelen van overheden zijn teruggedraaid.

Een andere reden voor de terughoudendheid van de ECB is dat de inflatiestijging vooral door tijdelijke aanbodproblemen wordt veroorzaakt. Wereldwijd zijn productieketens verstoord door lockdowns en transportbelemmeringen. Sommige fabrieken draaien op halve kracht, omdat de levering van microchips hapert. Zodra deze tijdelijke aanbodproblemen achter de rug zijn, zal het opwaartse effect ervan op de inflatie verdwijnen.

Onlangs hintte de ECB erop dat zij het depositotarief, haar belangrijkste officiële rentetarief, bij het volgende monetair overleg in juli wil verhogen naar en dat er daarna nog meer renteverhogingen kunnen volgen. De eerste verhoging is ondertussen sinds gisteren een feit, de ECB heeft de eerste stap in 11 jaar tijd genomen en heeft haart tarieven met 0,5% verhoogd.

Wij houden er rekening mee dat het depositotarief na de aanpassingen begin volgend jaar op 1% zal uitkomen. Dat is 1,5 procentpunt hoger dan het huidige niveau.

Vervolgens zal de ECB het depositotarief stabiel houden, omdat het recessiegevaar een groter gewicht in het beleid krijgt wanneer de economische indicatoren verslechteren, door verlies aan koopkracht van gezinnen, of – in het onverhoopte geval – door energietekorten. Als gevolg van de renteverhogingen door de ECB zullen de rentes voor hypotheken met een korte rentevaste periode navenant stijgen.

 

Wat doet de lange hypotheekrente?

Ook de rente op hypotheken met een lange rentevaste periode is fors gestegen. Deze loopt namelijk in de pas met de rente op Nederlandse staatsleningen, plus een door de tijd min of meer stabiele risico-opslag. De 10-jaars staatsrente stond begin dit jaar nog op 0%, steeg vervolgens richting 2,3% en staat inmiddels (door de recessiedreiging) weer lager op 1,5%. Wij betwijfelen echter of deze recente daling duurzaam is.

Wij gaan er van uit dat de 10-jaars staatrente in de tweede helft van dit jaar een piek bereikt van 2,5% en vervolgens, onder invloed van een lagere economische groei, geleidelijk zal afzwakken richting 1,7% eind 2023. Als onze prognoses uitkomen, is het grootste deel van stijging van de 10-jaars hypotheekrente inmiddels achter de rug, maar nog niet volledig, en begint de hypotheekrente vanaf eind dit jaar weer terug te zakken.

 

En wat betekent dit voor uw hypotheek?

Het verschil tussen de korte, veelal variabele hypotheekrente en de langere rentevaste perioden is sterk toegenomen de laatste maanden. In 2021 bedroeg dit verschil slechts enkele tienden tot maximaal 0,5% op jaarbasis, nu lopen de verschillen tussen variabel en 20 jaar vast al op tot ruim 3%.

Dit betekent dat er weer echt wat te kiezen is. Zeker de renteverwachtingen in ogenschouw nemende lijkt het aantrekkelijk om te opteren voor een korte, variabele rentevoet. Enerzijds om de periode van de hogere rentes wat te overbruggen en anderzijds omdat het verschil in tarief (en dus in maandlasten) groot is. Een weloverwogen keuze, waarbij de voors en tegens gewogen worden, kan vele euro’s opleveren.

 

Is dan de variabele hypotheekrente de juiste keuze?

Die zekerheid hebben we helaas nooit. In de markten is sprake van grote onzekerheden, onder andere door de oorlog in Oekraïne, de economische vooruitzichten die een iets minder florissant beeld vormen, het afnemende consumentenvertrouwen. Zaken die de rentemarkten beïnvloeden.

Het product moet bij je passen op basis van persoonlijke afwegingen. Ben je bereid om fluctuaties in de maandelijkse hypotheeklasten te accepteren? Voelt dat veilig of comfortabel? Hoeveel marge heb je in de maandlasten en welke financiële reserves heb je beschikbaar? Zoek je zekerheid en stabiliteit?

Allemaal zaken die goed besproken moeten worden.

 

Hoe helpt MasterPlanning u?

Wij geven al meer dan 20 jaar 100% onafhankelijk advies over beleggingen, hypotheken en overige financiële producten aan particuliere cliënten en ondernemers. Wij zetten onze kennis en ervaring in om uw financiële zaken te behartigen en waar mogelijk te optimaliseren.

De keuzes op gebied van hypotheekrentes nemen wij met u door. We praten over de markten, de verschillen, de voorwaarden en de voors en tegens van een lange rentevaste periode, maar ook die van variabele rentes. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuzes; dat is uiteindelijk de oplossing die het beste bij u persoonlijk past.

Maar dat er weer echt wat te kiezen is, is een feit!

 

Wilt u een gesprek met ons inplannen?

Stuur dan een berichtje naar info@masterplanning.nl of bel ons op (035) 543 0445.