Extra Hypotheek voor Verbouwing?

Als u een nieuwe woning koopt, dan kan het goed zijn dat u extra geld wilt lenen om die woning te verbouwen. Een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, etc. etc. Er zijn mogelijkheden om een bedrag voor verbouwing op te nemen in de nieuwe hypotheek, maar vaak is er ook eigen geld nodig om alles te kunnen betalen.

 

Maximale hypotheek

Voor 2016 geldt dat de maximale hypotheek voor aankoop van een nieuwe woning maximaal 102% mag bedragen van de marktwaarde van de woning. In 2017 wordt dit 101% en in 2018 100%. In veel gevallen is de marktwaarde gelijk aan de koopsom van de woning. Voor een hypotheekaanvraag moet de marktwaarde over het algemeen worden aangetoond met een taxatierapport.

Rekenvoorbeeld

Stel, u koopt in 2016 een woning van € 300.000 en uit het taxatierapport blijkt dat de marktwaarde ook € 300.000 is, dan zou de maximale hypotheek dus zijn: € 300.000 * 102% = € 306.000. Met die extra € 6.000 hypotheek boven de koopsom kan een deel van de kosten koper worden betaald die horen bij de aankoop van een bestaande woning. Een voorbeeld op basis van de eerdergenoemde € 300.000 koopsom:
€ 300.000 koopsom bestaande woning

+/+ (kosten koper)

€ 6.000   overdrachtsbelasting (2%)

€ 1.125   notariskosten

€ 375       taxatie

€ 2.500   hypotheekaanvraag

=

€ 310.000 totaal nodig inclusief kosten koper

 

De maximale hypotheek op basis van de 102% regel is zoals voorgerekend € 306.000. Dus om alles te kunnen betalen, is er minimaal € 4.000 eigen geld nodig naast de hypotheek. Los van de 102% regel, moet de hypotheek natuurlijk ook altijd passen ten opzichte van het inkomen.

Verbouwing

Als er sprake is van een verbouwing, moet de taxateur in zijn rapport de verwachte marktwaarde van de woning noemen die zou gelden als de verbouwing is afgerond. Wat je hier vaak ziet, is dat de investering in de verbouwing niet volledig terugkomt in waardestijging van de woning. Nemen we weer de koopsom van € 300.000 en gaan we uit van een verbouwing van € 25.000, dan kan de waarde van de woning na verbouwing bijvoorbeeld uitkomen op € 317.500. De exacte waardevermeerdering scheelt natuurlijk van geval tot geval. Maar voor dit voorbeeld:

Marktwaarde vóór € 25.000 verbouwing: € 300.000

Marktwaarde ná € 25.000 verbouwing: € 317.500

Vervolgens geldt weer dat er maximaal 102% (2016) van de marktwaarde aan hypotheek aangevraagd mag worden. € 317.500 * 102% = € 323.850.

Totaal is er nodig: € 300.000 koopsom + € 10.000 kosten koper + € 25.000 verbouwing = € 335.000. En dat is € 11.150 meer dan de maximale hypotheek van € 323.850. Dit verschil zal dus op een andere manier betaald moeten worden. Bijvoorbeeld met eigen geld, of een schenking of lening van ouders.

Voegt het waarde toe?

Als algemene en grove stelregel zou je kunnen hanteren: een verbouwing kan worden meegefinancierd voor zover deze waarde toevoegt aan de woning. Een eventueel verschil moet op een andere manier betaald worden.

Wilt u de verbouwing van uw bestaande of nieuwe woning financieren, dan is het van belang goed rekening te houden met het bovenstaande. MasterPlanning is u daarbij graag van dienst.