Nieuwe hypotheekregels voor 2018

In 2018 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd wat betreft de hypotheekregels. Zowel de leennormen als de inkomensnormen zijn gewijzigd. Dit betekent onder andere dat het bedrag dat men mag lenen ten opzichte van de woningwaarde verandert, dit is in de basis gemaximeerd tot 100%. Ook het bedrag dat men mag lenen op basis van het inkomen wijzigt. Eénverdieners kunnen ten opzichte van 2017 iets minder lenen, tweeverdieners hebben een verruiming van de leennorm. Daarnaast wordt de regelgeving rondom de Nationale Hypotheek Garantie versoepeld.

Wilt u in 2018 een huis kopen?
Bekijk goed wat de nieuwe regels voor u betekenen. MasterPlanning helpt hier graag bij!

 

De maximale hypotheek = 100% van de woningwaarde

De maximale hypotheek die men kunt krijgen wordt onder andere berekend op basis van de woningwaarde. In 2017 kon men maximaal 101% van de woningwaarde lenen. Vanaf 2018 daalt dit naar 100%. Oftewel: het hypotheekbedrag mag niet hoger zijn dan de woningwaarde. Dit betekent dat u bijkomende kosten niet meer kunt meefinancieren. Eigen geld is dus bij aankoop altijd noodzakelijk. Houd hierbij rekening met gemiddeld 3 tot 4% van de woningwaarde wat in eigen geld moet worden ingebracht voor bijvoorbeeld de kosten koper.

 

Tweeverdieners kunnen iets meer hypotheek krijgen

Wanneer u samen met uw partner een huis wilt kopen, tellen niet allebei de inkomens even zwaar mee. Dit is om te voorkomen dat men in de problemen komt als bijvoorbeeld één van de twee zonder inkomen komt te zitten. Vanaf 2018 gaat het tweede inkomen wel meer meetellen. Een hypotheek wordt berekend op basis van het hoogste inkomen plus 70% van het tweede inkomen. In 2017 was dit nog 60% van het tweede inkomen.

 

De NHG-normen worden verruimd

De kostengrens van Nationale Hypotheek Garantie is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Door de prijsstijging op de huizenmarkt ligt de huidige NHG-grens nu onder het gemiddelde. Vanaf 2018 stijgt deze grens dan ook van € 245.000,- naar € 265.000,-. Met een wat duurdere woning komt men nu dus ook eventueel in aanmerking voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, wat onder andere leidt tot lagere rente.

Wanneer u wilt verbouwen om de woning energiezuiniger te maken, zijn er mogelijkheden voor een hypotheek met NHG tot € 280.900,-. Voorwaarde hierbij is dat de extra financiering volledig gebruikt voor energiebesparende maatregelen, zoals isolatie of zonnepanelen.

 

Overgangsrecht en de verkoop van uw huis

Als u een hypotheek onder overgangsrecht aflost, dan blijven de oude regels van toepassing mits u in het lopende kalenderjaar plus het daaropvolgende jaar een nieuwe hypotheek afsluit.
Voorbeeld: lost u in 2018 de hypotheek af door verkoop, dan moet u uiterlijk op 31 december 2019 een nieuwe woning gekocht hebben die aan u overgedragen is bij de notaris. Dan kunt u uw oude hypotheek meenemen en bent u voor dat deel niet verplicht onder de nieuwe regels van minimaal annuïtair of lineair en binnen 30 jaar aflossen de lening af te sluiten.

Denkt u eraan om in 2018 een huis te kopen en heeft u vragen over de mogelijkheden voor een hypotheek? Neem contact op met MasterPlanning voor een op maat gemaakt advies.