Steeds meer mogelijk bij hypotheekaanbieders

Als het over hypotheken gaat, hoor je mensen regelmatig zeggen dat er tegenwoordig niks meer kan bij ‘die banken’. Toegegeven, in de jaren na de kredietcrisis zijn regelgeving en normen voor hypotheekverstrekking aangescherpt. De bedoeling hiervan is onder anderen om overcreditering (te hoge maandlasten) en restschuld bij verkoop van een woning te voorkomen. Maar het aanvragen van, en de mogelijkheden voor, een hypotheek kunnen anno 2018 een stuk verschillen ten opzichte van 10 jaar terug.

 

Toch is het zeker niet zo dat er niks meer kan. Er kan heel veel en er kan juist steeds meer. Binnen de kaders die worden aangegeven door de regelgeving worden verschillende hypotheekaanbieders steeds soepeler en ruimer in hun acceptatiebeleid. Een paar voorbeelden:

 

Meer mogelijk voor (bijna) gepensioneerden

 

Steeds meer hypotheekaanbieders bieden voor gepensioneerden de mogelijkheid aan om, in plaats van de standaardberekening, een ruimere berekening te gebruiken voor het bepalen van de maximaal mogelijke hypotheek. Naast gepensioneerden kan deze ruimere toets ook gebruikt worden voor aanvragers die binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereiken. Naast leeftijd zijn er nog een aantal voorwaarden van toepassing om deze ruimere toets te mogen toepassen. Per situatie wordt bekeken of de aanvragers aan de voorwaarden voldoen.

 

Hypotheek voor consumptieve uitgaven mogelijk

 

De mogelijkheden om een hypotheek aan te vragen waarbij de lening voor een ander doel wordt gebruikt dan de eigen woning worden steeds ruimer. Zo bestaan er mogelijkheden om de hypotheek te verhogen om een tweede woning aan te kopen. Of om overige schulden af te lossen; hypotheekrente en aflossingsverplichtingen zijn vaak een stuk gunstiger dan die van een persoonlijke lening of doorlopend krediet.

 

Hypotheek voor startende ondernemers

 

Als een ondernemer een hypotheek aanvraagt, wordt er in de basis gekeken naar zijn gemiddelde winst/inkomen over de afgelopen 3 kalenderjaren. Maar wat als een ondernemer nog geen 3 jaar bezig is? Steeds meer aanbieders bieden hier toch mogelijkheden voor. Voorwaarde is wel dat de ondernemer minimaal 1 volledig boekjaar heeft afgerond, dis bijvoorbeeld een ondernemer die op 01.01.2017 is begonnen en zijn jaarcijfers en aangifte inkomstenbelasting al netjes heeft laten opstellen.

 

Iedere aanbieder heeft zijn eigen regels voor deze situatie. Zo kan het zijn dat er wordt gerekend met de winst x 75% als de ondernemer in kwestie tussen de één en twee jaar actief is. Met andere woorden: de winst wordt voor de berekening met 25% verlaagd als marge voor het nog geen 3 volledige jaren ondernemer zijn. Voor tussen de twee en drie jaar de gemiddelde winst x 90% (10% verlaging) en bij langer dan 3 jaar actief kan er met 100% van de gemiddelde winst worden gerekend.

 

Een andere aanbieder focust juist weer zwaarder op een grondige prognose van omzet en winst de komende jaren. De uitkomst kan dan zijn dat er zelfs met de volledige winst over het afgelopen jaar als inkomen gerekend wordt, zonder ‘risicoafslag’.

 

Voor alle genoemde voorbeelden geldt dat een goede beoordeling, voorbereiding en onderbouwing van het dossier het verschil kan maken. MasterPlanning heeft hiervoor de kennis en ervaring in huis en is u graag van dienst. U kunt altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende kennismaking.