Wat is een overbruggingshypotheek?

Een overbruggingshypotheek is een tijdelijk voorschot op de overwaarde van de huidige woning dat kan worden gebruikt voor aankoop van een nieuwe woning. Hiermee kan de periode worden overbrugd tussen een eerdere aankoop en overdracht van een nieuwe woning en de latere verkoop en overdracht van de huidige woning. De overbruggingshypotheek mag gebruikt worden voor aankoop van een nieuwe woning, inclusief de kosten koper en de kosten voor een eventuele verbouwing.

 

Aanvraag van een overbruggingshypotheek altijd in combinatie met nieuwe hypotheek

Een overbruggingshypotheek vraag je aan in combinatie met een nieuwe hypotheek voor de nieuwe woning. Het is een tijdelijke lening die start op het moment van overdracht van de nieuwe woning. Gedurende de looptijd van de lening betaal je alleen rente, geen aflossing. De overbruggingshypotheek wordt automatisch afgelost via de notaris bij overdracht van de huidige woning. De maximaal mogelijke looptijd ligt over het algemeen tussen de 1 en 2 jaar. Bij sommige hypotheekaanbieders is tot 3 jaar mogelijk als de nieuwe woning een nieuwbouwwoning betreft. Het komt bij grote nieuwbouwprojecten weleens voor dat de bouw langer duurt dan 2 jaar.

 

Huidige woning wordt onderpand

De huidige woning wordt onderpand voor de overbruggingshypotheek. Bij de start wordt er hypotheekrecht op de huidige woning gevestigd. Hierdoor heeft de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de huidige woning niet zonder hun medeweten kan worden overdragen, en daarmee niet zonder aflossing van de overbruggingshypotheek.

 

Maximale overbruggingshypotheek

De regels en mogelijkheden voor het aanvragen van een overbruggingshypotheek kunnen iets verschillen per hypotheekverstrekker. Maar gemiddeld genomen werkt het als volgt:

 

 1. De huidige woning is nog niet verkocht

  De waarde van de huidige woning moet worden aangetoond met een taxatierapport, NWWI gevalideerd of een Calcasa Desktoptaxatie. Vervolgens berekent de hypotheekverstrekker de maximale ruimte voor een overbruggingshypotheek als volgt:

  (taxatiewaarde -/- 10%) -/- huidige hypotheek = maximale overbrugging

  Stel de waarde van de huidige woning is €500.000 en de huidige hypotheek is €300.000. Dan komt de maximale overbrugging op €150.000 uit. Er wordt 10% veiligheidsmarge aangehouden op de waarde van de huidige woning omdat de verkoop van de huidige woning nog niet definitief is en de verkoopopbrengst nog niet zeker.

 

 1. De huidige woning is wel verkocht maar de ontbindende voorwaarden (zoals een financieringsvoorbehoud) zijn nog niet verlopen

  Hierbij is de ruimte om een overbruggingshypotheek aan te vragen gelijk aan ‘situatie 1’ hierboven. Omdat de verkoop nog niet definitief is wordt ook hier 10% veiligheidsmarge aangehouden in de waarde van de huidige woning waarmee wordt gerekend.

 

 1. De huidige woning is wel verkocht en eventuele ontbindende voorwaarden zijn verlopen

  In deze situatie is de verkoop definitief en wordt er geen 10% veiligheidsmarge meer aangehouden. De hypotheekverstrekker berekent de maximale ruimte voor een overbruggingshypotheek als volgt:

  (verkoopprijs -/- verkoopkosten) -/- huidige hypotheek = maximale overbrugging

  Stel de woning is voor €500.000 verkocht, de verkoopkosten (makelaar) zijn €5.000 en de huidige hypotheek is €300.000. In deze situatie is de maximale overbruggingshypotheek €195.000.

Inkomen niet relevant bij overbruggingshypotheek

Het inkomen van de aanvrager is niet relevant voor het aanvragen van een overbruggingshypotheek. Er wordt puur gekeken naar de overwaarde van de huidige woning die overbrugd moet worden.

Als de huidige woning nog niet verkocht is dan moet er vaak wel een buffer aan eigen geld aangetoond worden die 1 jaar lang de maandlasten van de overbruggingshypotheek kunnen afdekken, plus de maandlasten van de bestaande hypotheek op de huidige woning.

 

Losse overbrugging niet mogelijk

Het is in de praktijk niet mogelijk om een losse overbruggingshypotheek aan te vragen, dit gebeurt altijd in combinatie met een nieuwe, ‘gewone’ hypotheek, uitzonderingen daargelaten. Al is de overwaarde in de huidige woning voldoende om de volledige aankoop van een nieuwe woning te financieren (bijvoorbeeld omdat je goedkoper gaat wonen), zal je toch een nieuwe hypotheek moeten aanvragen als je een overbruggingshypotheek wilt. Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat je meteen weer 30 jaar aan die nieuwe hypotheek vastzit. De details in een dergelijke situatie zijn heel specifiek en lichten we graag toe in een persoonlijk gesprek.