Beleggingsupdate: de rente maakt de muziek

Het is in de markt van beleggingsadvies gebruikelijk om af en toe een vooruitblik te geven op wat het jaar nog in petto heeft. De ervaring leert echter dat dit, wat de financiële markten betreft, vaak neerkomt op koffiedik kijken.

 

Voorspellingen komen vrijwel nooit uit. Maar met gezond verstand actief beleid uitrollen met een focus op de toekomst is altijd goed. Een tussenstand.

 

Denk eens terug aan begin vorig jaar, januari 2014: wie had gedacht dat de Amerikaanse 10-jaarsrente, die het jaar begon op 3%, twaalf maanden later zou zijn gedaald tot 2,2%, dat de Fed zijn obligatieaankopen zou hebben stopgezet en dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal met 5% zou groeien? Of dat de olieprijs met meer dan 50% zou zijn gedaald? Dat de voornaamste aandelenmarkten tot drie keer toe correcties van 10% zouden ondergaan om het jaar uiteindelijk heel mooi in de plus af te sluiten? En waar het eerste kwartaal van dit jaar menig recordstand doorbreekt?

 

In een wereld waar deflatoire druk als gevolg van de verregaande schuldenreductie, maatregelen van de centrale banken en de conjuncturele situatie voor onrust blijven zorgen op de financiële markten, moeten we er voor blijven waken de toekomst te willen voorspellen. Dat kan nu eenmaal niet.

 

Een degelijk rendement op lange termijn op het spaargeld van onze cliënten tot stand brengen, is vooral een kwestie van gedegen risicobeheer:

  • bepalen welke risico’s we willen nemen
  • buitensporig geachte risico’s afbouwen
  • proberen doeltreffend in te spelen op onverwachte ontwikkelingen
  • ons met het oog op de voornaamste langetermijntrends niet laten afleiden

 

De wereldwijde economische groei: matigheid lijkt troef

Marktvooruitzichten worden vooral ingegeven door de per saldo matige groei van de wereldeconomie, die voornamelijk op het conto te schrijven is van de stagnatie in Europa, de groeivertraging van de Chinese economie en de tegenvallers in Japan.

Net als bij een fiets die nauwelijks vooruitkomt, ligt het trage groeitempo van de wereldeconomie ten grondslag aan de instabiliteit ervan. Het evenwicht wordt bij elke externe schok danig verstoord.

Begin 2014 werd het Amerikaanse herstel opeens ondermijnd door het winterweer in de Verenigde Staten. Vervolgens belandde Japan in een recessie door de verhoging van de BTW en kreeg het bedrijfsklimaat in Duitsland zwaar te lijden van het conflict in Oekraïne.

Zou de onverwacht kelderende olieprijs, die fungeert als een belastingverlaging voor consumenten met lage inkomens, in 2015 een steun in de rug kunnen blijken voor de wereldeconomie, waardoor deze sneller zal groeien? Deze hypothese lijkt ons vooralsnog gewaagd, zeker door de krachtige dollar.

Zelfs in de Verenigde Staten, waar het welvaartseffect over het algemeen veel directer is dan in Europa, bleek uit een recente enquête uitgevoerd door televisiezender CNBC dat slechts 8% van de consumenten van plan was meer te gaan consumeren met het geld dat ze besparen op brandstof. De bestellingen van duurzame goederen en de verkoop van nieuwbouwwoningen daalde in november 2014 overigens nog altijd in de Verenigde Staten. Het herstel lijkt minder sterk door te zetten dan verwacht.

 

De ECB versus de FED: een gestreden strijd?

Zwakke inflatie, die nog eens extra in de hand gewerkt wordt door de sterk dalende olieprijs, de matige loonstijging en de sterke dollar, heeft FED voorvrouw Janet Yellen geen haast om de rente te verhogen.

Wat de langverwachte quantitative easing in Europa betreft, heeft de ECB, die er maar nauwelijks (of liever: eigenlijk niet) in slaagt de prijzen stabiel te houden, als laatste redmiddel nog zijn balanstotaal uitbreiden, ingezet. Onder meer door de rigoreuze aankoop van staatsobligaties. De bank hoopt hiermee de euro verder te doen dalen (de euro heeft al 13% prijsgegeven tegenover de dollar) en de inflatieverwachtingen, evenals de concurrentiepositie van Europese fabrikanten, op peil te houden. Het aangekondigde opkoop-programma is van start gegaan en de effecten zijn zichtbaar: een sterke druk op de rentes en de Euro die eveneens sterk onder druk staat. Missie nu al geslaagd?

 

Wat zijn de adviezen van MasterPlanning?

Na de ogenschijnlijk ietwat overdreven marktreacties halverwege oktober 2014 hebben wij de aandelenbelangen in de adviesportefeuilles opgehoogd. Hierbij zijn zowel enkele actief beheerde fondsen in beeld gebracht (o.a. onze favorieten het DWS Top Dividende, BGF Global Allocation USD en Carmignac Patrimoine), maar hebben we ook via diverse indextrackers de markt willen volgen in de opwaarts gerichte trend. Sindsdien hebben de markten een hele strakke opgaande lijn vertoond en gelet op de doelstellingen van onze portefeuilles (een gedegen rendement tegen acceptabele risico’s) hebben we de afgelopen periode op diverse posities winsten genomen.

De aandelenbelangen zijn vanaf februari geleidelijk aan teruggebracht, onder andere ten gunste van de belangen in breed gespreide gemixte fondsen met een open mandaat. Waarbij we wel in ogenschouw hebben gehouden dat er, op basis van de actieve portefeuille theorie, een belang behouden dient te blijven in vrijwel alle asset-categorieen.

Voor dit moment zijn wij waakzaam en houden vast aan een advies om licht onderwogen te zijn in aandelen. De modellen die wij inrichten houden belangen aan in met name de defensieve aandelen die, zo het lijkt, minder kwetsbaar zijn in slechte markten. Natuurlijk dalen ook deze fondsen in zwakke markten, maar vaak minder hard.

Wat de staatsobligaties betreft zien wij afnemend heil in deze categorie en zoeken wij fondsen die hierin onderwogen zijn, ten gunste van bedrijfsobligaties in zowel euro’s als ook in dollars. Met name de laatste categorie draagt bij aan een mooie resultaatontwikkeling tegen geringe risico’s.

 

Wat brengt ons de rest van het jaar?

Voorspellen doen we niet, dat heeft u al in de eerste zinnen kunnen lezen. Wel passen wij onze visie op de markten en fondsmanagers toe op onze adviesportefeuilles.

Zo houden wij wegingen in vrijwel alle categorieën, van aandelen tot liquiditeiten. Met hierbij de kanttekening dat de positie in liquiditeiten relatief hoger is dan gemiddeld. Voor de aandelenmarkten verwachten wij tussentijds aanzienlijke correcties, momenten die wij hopen aan te grijpen om de oorspronkelijke wegingen weer te herstellen en zodoende tegen aantrekkelijke(re) niveau’s posities in aandelen weer uit te breiden.
De focus in de portefeuilles blijft liggen op de obligatiemarkten, met een verhoudingsgewijs sterke overweging in bedrijfsleningen. Eenvoudigweg omdat deze nog een rentevoet kennen die ‘zoden aan de dijk zet’ en door de aantrekkende economische groei neemt het risico of defaults steeds verder af. De dollar is nog de overheersende valuta.
Uitgangspunt voor ons beleid en advies blijft dat wij met onze adviesportefeuilles een beter rendement willen genereren dan dat u op de ‘risicovrije’ spaarrekening ontvangt. U neemt risico en wil hiervoor op langere termijn passend beloond worden. Het rendement over afgelopen jaar was erg bevredigend en ook de eerste periode van dit jaar stemt ons (en blijkens de vele positieve reacties ook onze relaties) tot tevredenheid.

Wij gaan door met ons werk om de belangen van onze klanten te dienen. Onafhankelijk, zonder dubbele agenda’s en met maar één doel: klanttevredenheid. Voor meer informatie, neem contact op met ons.