Het pensioenakkoord 2015: wat verandert er voor u?

Voldoet uw pensioen aan de nieuwe regels?

Op 27 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (‘Pensioenakkoord 2015’). De impact van de aangenomen wet is behoorlijk ingrijpend en het is dan ook van belang dat u goed geïnformeerd wordt over de belangrijkste gevolgen. Het is ten eerste zaak om voldoende helderheid te krijgen in uw persoonlijke dossier en aansluitend zult u tijdig de nodige maatregelen moeten treffen om uw pensioen veilig te stellen.

De nieuwe wetgeving betekent in de praktijk een forse beperking van het maximaal op te bouwen ouderdomspensioen. Maar ook de dekkingen in geval van overlijden (partner- en wezenpensioen) worden geraakt. Wat zijn de grootste veranderingen?

Verlaging maximale pensioenopbouw

Bij een eindloonregeling en de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar, mag u per dienstjaar maximaal 1,657% opbouwen. Dit is nu 1,9% en was tot vorig jaar nog 2,0%. Bij de middelloonregeling gaat het maximale opbouwpercentage per dienstjaar omlaag naar 1,875%.

Dit percentage was vorig jaar nog 2,25% en momenteel 2,15%.

Bij de beschikbare premieregelingen gaan de maximale premies ook fors naar beneden, de premiestaffels worden circa 13% verlaagd.

Door de lagere premie-inleg wordt uiteraard een (fors) lager eindkapitaal bereikt.

Verlaging dekkingen bij overlijden

De dekking in geval van overlijden (het partnerpensioen en het wezenpensioen) is vrijwel altijd direct gekoppeld aan het te bereiken ouderdomspensioen. Door de verlagingen van de opbouwpercentages, en dus de verlaging van het maximaal op te bouwen ouderdomspensioen, nemen de verzekerde uitkeringen sterk af.

Invoeren van een salarisgrens

De salarisgrens voor het opbouwen van (fiscaal gefaciliteerd) pensioen wordt € 100.000. Dit geldt ook voor het partner- en wezenpensioen.

Wat betekent dit voor u persoonlijk?

Uw pensioenopbouw gaat veranderen, of u nu in loondienst werkt of zelfstandig (DGA) bent. Vrijwel iedere pensioenregeling behoeft aanpassing en dit dient voor 01-01-2015 geregeld te zijn. Los van het administratieve proces heeft de nieuwe wetgeving direct impact op de financiële gevolgen van overlijden (door de verlaging van het partnerpensioen) en oud worden (de verlaging van het ouderdomspensioen). Hoe deze veranderingen voor u persoonlijk uitpakken, is een kwestie van doorrekenen.

Als Financiële Planners is MasterPlanning bij uitstek uw sparringpartner om u hierbij te begeleiden en te adviseren over de te nemen maatregelen. Neem contact op voor een afspraak.