Houdt uw beleggingsportefeuille stand in deze markten?

2019 was een prachtig beleggingsjaar. En toen kwam 2020…

Aan het begin van het jaar 2019 bleken de meeste analisten van de grote banken en fondshuizen wat somber. Na de zeer zwakke laatste maanden van 2018 was het sentiment stevig aangetast en leek het jaar een lauw beleggingsjaar te worden. Althans, dat was op hoofdlijnen de consensus. Hoe anders liep het!

De aanjager was de FED, die met een flinke draai in haar beleid de financiële markten aan het begin van het jaar vleugels gaf. Een zeer krachtig herstel van de aandelenmarkten in Q1 was het directe effect, plus een flinke boost van het vertrouwen. Daarna hebben de markten de beleidswijzigingen wat gelaten geabsorbeerd en hebben de markten maanden zijwaarts, doch met een hele lichte opgaande trend, bewogen. Het achterwege blijven van concrete tekenen van een naderende recessie, die door vele analisten voorspeld werd, luidde vanaf oktober wederom een mooie periode van stijgende koersen in. Meevallende bedrijfscijfers, ruim beleid van de centrale banken en rust op het handelsfront deden de rest.

In tegenstelling tot ‘normale’ jaren bleken alle beleggingscategorieën over het jaar 2019 een positief resultaat gerealiseerd te hebben. Het feit dat dit een extreme zeldzaamheid is, laat al zien dat het een uitzonderlijk jaar is geweest. Aandelenindices die overall 25% gestegen zijn geven echter wel een vertekend beeld; als we kijken naar de periode vanaf bijvoorbeeld 1 januari 2018, dan ligt de effectieve stijging op slechts 3% per jaar. En is ook wel duidelijk dat er best nog wat in het vat kan zitten.

De beste performer in onze neutrale modelportefeuille was dit jaar SKAGEN Global met een prachtig netto resultaat van 32%. Een uitstekende 2e was JP Morgan Global Focus met ruim 30% rendement. En de top 3 wordt gecompleteerd door Actiam Duurzaam Index Vastgoed met een plus van ruim 28% over het jaar.

Ook de obligaties deden het goed. De posities in onze high yield categorie kenden een rendement van ca 12% en de gemengde fondsen lieten overall een mooi beeld zien met plussen van 9 tot 16% na kosten.

Per saldo heeft onze modelportefeuille met het neutrale profiel een netto rendement van ruim 16% laten zien, terwijl de defensieve modelportefeuille op ruim 14% is uitgekomen. Resultaten die geen enkele garantie bieden voor de toekomst, maar waar wij wel uitermate tevreden mee zijn!

Ook voor 2020 volgen wij de markten en zetten onze kennis en ervaring in om de beleggingsportefeuilles van onze cliënten te monitoren, bij te sturen en te streven naar een mooi rendement. En dit laatste zal zeker een grote uitdaging zijn!

En toen kwam 2020…

De start van het jaar was prima, met een keurig en positief vervolg van de opgaande trend uit 2019. De waarderingen lagen op vrij hoog niveau en dat heeft tot een verscherpte waakzaamheid geleid bij MasterPlanning. Eind januari werd de wereld plots opgeschrikt door het Coronavirus; grote getallen van besmettingen, relatief een groot sterftecijfer en veel onduidelijkheid over besmettingsvariant en overdracht.

Wij hebben binnen onze modelportefeuilles vrijwel direct actie ondernomen en hebben de wegingen in de aandelenfondsen stevig teruggebracht, ten gunste van liquiditeiten. Zo hebben we onder andere de wegingen in SKAGEN Global, JPM Global Focus en DWS Top Dividende gehalveerd. Met een weging van ca 40% in deze niet-renderende liquide categorie (en nog ca 24% in aandelenposities) blijkt de portefeuille een degelijke basis te hebben. Beurzen kennen sindsdien een extreme neerwaartse beweging, met vandaag (lees: 9 maart) een daling die we al zeer lange tijd niet gezien hebben. De mix van het Coronavirus, de onrust in de Turkse regio en de maatregelen die Saudi-Arabië heeft afgekondigd aangaande de olieproductie zorgen voor wereldwijde enorme schade op de beurzen.

En nu?

De koersen hebben forse averij opgelopen en wij denken dat de markten op niveaus liggen die voor de langetermijn-belegger kansen biedt. Een deel van de liquiditeiten herschikken wij op 10 maart richting de gemengde, traditionele portefeuille.

Zo breiden we de positie in de aandelen- en gemengde fondsen uit de portefeuille met 8% uit.

Hierbij hanteren we een voorzichtige strategie, door periodiek de markten opnieuw te analyseren en aansluitend in kleine stapjes potentiële kansen te benutten.

Wij focussen op de langere termijn en laten ons binnen ons beleid niet direct beïnvloeden door incidenten. Maar wel anticiperen wij op grote events en hebben hier de achterliggende periode duidelijke keuzes gemaakt die nu zeker de toegevoegde waarde aantonen.

Dit blijven wij doen, ook nu de markten zich zo roeren.