Uw lijfrenteverzekering komt bijna tot uitkering…

Is het bijna zover dat uw lijfrenteverzekering aan u gaat uitkeren? Dan is dit een prima moment om eens goed naar uw verzekeringsproducten te kijken. Want er zijn met deze uitkering diverse mogelijkheden en de verschillen zijn groot. In de basis is een lijfrenteverzekering in het verleden afgesloten zodat u, tijdelijk of levenslang, een aanvullende uitkering ontvangt vanaf het moment dat u met pensioen gaat.

…maar u wilt de uitkering van uw lijfrenteverzekering uitstellen.

Dat u bij het afsluiten van de lijfrenteverzekering een aanvullend inkomen voor ogen had, wil niet direct zeggen dat u dit aanvullende inkomen nu ook werkelijk nodig heeft. Uw situatie kan veranderd zijn. Zo kan uw inkomen al in ruime mate toereikend zijn. Misschien bent u nog niet gestopt met werken, of uw belastingdruk is al maximaal. Of heeft u andere wensen en doelstellingen met deze gelden, zoals schenken?

Uw lijfrentekapitaal bestendig door laten groeien?

Als u de gelden uit uw lijfrenteverzekering niet direct nodig heeft als aanvulling op uw inkomen, heeft u onder voorwaarden de mogelijkheid om de uitkering uit te stellen. In welke mate u de uitkering kunt uitstellen, is afhankelijk van het fiscale regime wat op uw lijfrenteverzekering van toepassing is. Lijfrenteverzekeringen die vallen onder de werking van het ‘oude regime’ kunt u zelfs uitstellen tot de leeftijd van 85! Krijgt u in de tussentijd toch behoefte aan uitkeringen, dan kunt u deze eenvoudig laten opstarten.

In de tussentijd kan uw lijfrentekapitaal rustig doorgroeien. U heeft hierbij de mogelijkheid uw lijfrentekapitaal op basis van een gegarandeerde rente te laten groeien. Vanwege de lage rentestanden liggen de tarieven op deze producten wel erg laag. Een veel toegepast alternatief is het inrichten van een gedegen beleggingsmix; wij richten voor u een portefeuille in op basis van uw persoonlijke profiel, uw wensen en uw doelen.

Binnen deze portefeuille kunt u kiezen uit vele beleggingsfondsen van vele gerenommeerde fondsenhuizen. Onafhankelijk en toegespitst op uw situatie: dat is het maatwerk wat MasterPlanning u kan leveren.

Of wilt u toch liever een direct ingaande uitkering ontvangen?

U kunt uw lijfrentekapitaal omzetten naar een direct ingaande uitkering. Hierbij heeft u bij vrijwel alle verzekeraars (en banken) slechts keuze uit een enkele oplossing: u stort het lijfrentekapitaal af en de verzekeraar (of bank) garandeert u een gelijkblijvende, vaste uitkering gedurende de afgesproken looptijd. Vanwege de lage rentestanden leveren deze producten bijzonder weinig op.

Het betere alternatief voor traditioneel verzekeren

Een alternatief is een uitkering aankopen op basis van beleggingsunits. Hierbij stort u de koopsom naar een gerenommeerde levensverzekeraar, waar u in samenspraak met ons een persoonlijke fondsenportefeuille samenstelt. Met als uitgangspunt een bruto rendement van 3% op jaarbasis wordt uw kapitaal omgezet in een direct ingaande uitkering, die vanwege de rendementsverwachting al heel ruim hoger ligt.

Vervolgens wordt jaarlijks aan de hand van het werkelijke rendement de uitkering bijgesteld. Zo profiteert u optimaal van vermogensgroei en kunt u uw lijfrentekapitaal op gedegen wijze laten groeien. Samen met MasterPlanning als uw Most Trusted Financial Advisors.

Actief beheer en advies tijdens de hele looptijd

Bij aanvang adviseren wij u over een passende fondsenmix. Van zeer defensief tot neutraal, maar in de basis altijd afgestemd op uw persoonlijke situatie. En vanaf dat moment kunnen wij uw dossier periodiek monitoren, beoordelen we de fondsen op kwaliteit en performance en adviseren we u over wijzigingen in strategie en wegingen.

U ontvangt jaarlijks een uitgebreid beleggingsoverzicht en waardeoverzicht. Deze documenten geven u inzicht in de waardeontwikkeling van uw lijfrenteverzekering en laten nauwkeurig zien welke kosten worden doorberekend. Met uw persoonlijke toegangscode kunt u 24 uur per dag uw polisgegevens inzien via een Extranet.

Zo toetsen wij uw profiel, beoordelen de risico’s van uw fondsenmix en geven u actief advies over wijzigingen. Via ons unieke ‘Personal Family Office’ concept bieden wij u ruime meerwaarde en laten uw (verzekerings)kapitalen maximaal voor u renderen!

Wilt u hier meer over weten of van gedachten wisselen over de strategie van MasterPlanning? Schroom niet om contact met ons op te nemen!