De hypotheekrente stijgt!

Na een reeks renteverlagingen over een langjarige periode, onder andere als gevolg van de sterk gedaalde kapitaalmarktrentes, noteerden de hypotheekrentetarieven op 17 april jongstleden de laagste stand ooit. Nog niet eerder in de historie hebben we hypotheken kunnen verstrekken tegen deze extreem aantrekkelijke rentes. Maar, in navolging van de recente ongewoon sterke stijging van de kapitaalmarktrentes (zo steeg de rente op de 10-jaars Nederlandse staatsleningen van 0,15% op 17 april tot 1,10% vandaag) en de oplopende verwachtingen rondom stijgende inflatie, hebben diverse banken een reeks verhogingen van de tarieven aangekondigd.

Wat is nu wijsheid?

Nu rijst de vraag wat voor u, als huizenbezitter met een hypotheek, wijsheid is.
Deze eenvoudige vraag laat zich niet in algemene zin beantwoorden. Want zoals u snapt, is iedere situatie weer anders en vergt een gedegen antwoord op deze vraag voor u persoonlijk wel een nadere analyse. In een aantal scenario’s kan ik echter wel een indicatie geven van datgene ik verstandig zou vinden.

Scenario 1: u heeft een hypotheek met (deels) variabele rente

De hypotheekrente is de afgelopen jaren stevig gedaald en met een variabele rentevoet heeft u optimaal kunnen profiteren van deze bewegingen. U heeft enerzijds de laatste jaren een heel aantrekkelijk variabel tarief betaald, maar kan daarnaast als ‘bonus’ uw hypotheekrente op dit moment vastzetten tegen de eerder aangehaalde historisch lage hypotheekrente.

Gelet op de rentestanden, in combinatie met de vooruitzichten, zou ik u zeker adviseren de optie om uw hypotheekrente langer vast te zetten sterk te overwegen.

Welke rentevaste periode u hierbij kiest, is afhankelijk van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Een persoonlijk advies is hierbij onontbeerlijk en een investering die zichzelf al heel snel terugverdient.

Scenario 2: uw hypotheekrente staat nog maar een paar jaar vast

U heeft uw hypotheekrente vastgezet en de einddatum van uw rentevaste periode komt langzaam maar zeker in zicht. De kans dat u een rente betaalt aan de bank die ruim boven de huidige marktrentes ligt is zeer aannemelijk. Hoe kunt u profiteren van de huidige rentestanden en eventuele verdere stijgingen zo veel als mogelijk vermijden?

Een mogelijkheid die het onderzoeken waard is, is het oversluiten van uw hypotheek.

Hierbij zult u geconfronteerd worden met een boete, u breekt immers eenzijdig het lopende contract open met uw bank en zij zullen u hiervoor een boete in rekening brengen in verband met te derven rente-inkomsten. De hoogte van de boete is mede afhankelijk van de specifieke contractuele afspraken en deze is bij de bank op te vragen middels een pro-forma aflosnota. Naast de boete moet u rekening houden met de kosten die een oversluiting met zich meebrengen, zoals notariskosten, de kosten van taxatie van uw woning en de kosten van advies en bemiddeling.

In de praktijk zijn deze kosten veelal in enkele jaren terug te verdienen, door gebruik te maken van de huidige lage hypotheekrente. Een bijkomend voordeel is dat u, naast de veelal fors lagere rentelasten, op deze wijze langjarige zekerheid kunt krijgen over de hypotheeklasten. Zo liggen de tarieven voor 15 tot 20 jaar vast momenteel nipt onder of nipt boven de 3% en dat is wel heel erg interessant!

Ook hier geldt weer: goed advies is de investering dubbel en dwars waard!

Scenario 3: uw hypotheekrente staat nog langere tijd vast

Dit is een wat lastig scenario. In verband met de nog langlopende contractuele verbintenis met uw bank zal, indien u dit contract wil openbreken, de boete fors zijn. In de praktijk zie ik dat bij lange resterende rentevaste perioden (langer dan 5 tot 10 jaar resterend) de kosten dusdanig hoog zijn, dat deze niet redelijkerwijs terug te verdienen zijn in een acceptabele termijn. Want hoe aantrekkelijk de huidige lage tarieven ook zijn, er moet altijd sprake blijven van een balans tussen de kosten en de opbrengsten in geval van overspuiten.

 

Wat kunt u nu doen?

Het is zaak om uw eigen financiƫle belangen af te wegen en hierin keuzes te maken.
Een keuze kan zijn dat u de oplopende rente voor kennisgeving aanneemt en een nader moment in de toekomst afwacht om alsnog actie te ondernemen. Want wellicht gaan de rentetarieven na een korte periode van opleving wel weer dalen. Is een mogelijkheid, helaas is er niemand die de exacte renteontwikkelingen kan voorspellen!

Een keuze kan ook zijn dat u uw hypotheekrente voor een lange(re) periode wilt vastzetten. Of dat u de mogelijkheid van oversluiten wil laten bekijken.

In deze gevallen zal uw dossier besproken moeten worden, zullen we gezamenlijk moeten bekijken welke rentetarieven uw huidige bank aan kan bieden. En kunnen we tegelijkertijd de kansen op besparingen bekijken.

Hierbij neemt MasterPlanning dan ook graag direct uw lopende verzekeringen en opbouwproducten mee, zodat we zeker weten dat (al dan niet na wat ‘bijschaven’) uw hypotheek weer helemaal up-to-date is en u wat dit aangaat jarenlang gegarandeerd bent van uitstekende rentes en producten!

Meer weten of een afspraak maken? Neem contact op met ons!