Kan ik een hypotheek krijgen als ik met pensioen ben (of binnen 10 jaar met pensioen ga)?

Regelmatig krijgen wij de vraag of het nog wel mogelijk is om een hypotheek aan te vragen voor iemand die met pensioen is. Daar bestaat nogal eens twijfel over, zo blijkt. Het antwoord is: ja, het is zeker mogelijk om een hypotheek aan te vragen als u met pensioen bent. Sterker nog: niet zelden zijn de mogelijkheden zelfs groter dan vóór de pensioendatum.

Er mag onder voorwaarden van een ruimere berekening gebruikt worden gemaakt dan wanneer de aanvrager de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Als er een basis is van inkomen uit AOW en pensioen, eventueel aangevuld met inkomen uit lijfrente, vermogen of andere bronnen, dan is er al snel veel mogelijk. Op leeftijd wordt niet gediscrimineerd. Iemand van 75 of 85 jaar oud kan gewoon een hypotheek aanvragen als het inkomen en de waarde van de woning daar goed voor zijn.

Overwaarde opnemen voor vrije besteding

Zo is het vaak ook mogelijk om overwaarde op te nemen om vrij te kunnen besteden. Bijvoorbeeld om aan kind of kleinkind te kunnen schenken of lenen. Of om een deel van de waarde van de woning ‘op te eten’ omdat u het geld goed kunt gebruiken maar de woning nog niet wilt verkopen.

Ook voor pre-senioren, aanvragers die binnen de 10 jaar van hun AOW-leeftijd zitten, gelden aparte regelingen waarmee vaak meer mogelijk is dan op basis van de standaardregels.

Pensioenregelingen voor senioren en pre-senioren

De regelingen en mogelijkheden voor senioren en pre-senioren verschillen per hypotheekaanbieder. Daarnaast zijn de mogelijkheden altijd aan ontwikkeling onderhevig. Banken passen hun beleid met regelmaat aan. Als onafhankelijk adviseur kan MasterPlanning voor u bekijken wat de mogelijkheden zijn en welke aanbieder daar het beste bij past. Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!