Hypotheekrente: kan het nog lager?

De eerste maanden van 2016 hebben over de hele breedte een verdere daling van hypotheekrentes laten zien. 10 jaar vaste rentes komen voor de laagste tariefklassen inmiddels veelal onder de 2,0% per jaar uit en 20 jaar vast onder de 3,0%. Ook voor kortere rentevaste duren zijn extreem lage tarieven te zien: 5 jaar vast vanaf 1,25% (Florius annuïteitenhypotheek t/m 65% van de marktwaarde)! Nooit eerder hebben we zulke lage rentetarieven gezien. En dat is gunstig als u een nieuwe woning wilt financieren of als er een renteverlenging aankomt voor uw bestaande hypotheek. Ook oversluiten/herfinancieren kan in veel gevallen voor een mooi rentevoordeel zorgen.

De vraag rijst natuurlijk of het nog lager kan met de hypotheekrente…

De lage hypotheekrentes vinden hun oorsprong in het huidige economische klimaat in Europa, en het beleid dat de Europese Centrale Bank (ECB) voert om wat meer beweging in de economie te krijgen. Na een reeks renteverlagingen staat het zogeheten depositotarief inmiddels op min 0,4%. Banken moeten momenteel dus geld betalen om geld bij de ECB te stallen. Daarnaast koopt de ECB op grote schaal obligaties op, tientallen miljarden euro’s per maand, om daarmee meer liquide middelen in de markt te brengen. Dit zou er voor moeten zorgen dat de lange rente (verder) omlaag gaat, wat kredietverlening zou moeten bevorderen. Met als uiteindelijk doel een groei van de economie.

 

Dit hele traject is nog in volle gang en lijkt ook niet op korte termijn te stoppen. Dus ja, het heeft er alle schijn van dat de hypotheekrente nog iets verder omlaag kan. Dit wordt ook bevestigd door de diverse renteaanpassingen door verschillende hypotheekbanken in de afgelopen weken; daarbij gaat het in alle gevallen om renteverlagingen.

 

Staat u op het punt om een woning te kopen? Of heeft u een bestaande hypotheek en vraagt u zich of er voor u voordeel te behalen valt? Neem dan eens vrijblijvend contact op met MasterPlanning.