Samenwoners: hebben jullie de zaken wel goed geregeld?

Veel stellen wonen samen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Door geen afspraken te maken en/of deze vast te leggen, lopen zij extra financiële risico’s. De overheid heeft een onderzoek laten uitvoeren onder personen die samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het onderzoek richt zich op de perceptie van financiële risico’s.

Het onderzoeksrapport is wat lastig leesbaar, maar tegelijk inhoudelijk nuttig voor adviesgesprekken. Door de uitgebreidheid ervan vatten we in dit artikel een aantal kernpunten bij de hoorns. Voor de leesbaarheid zijn stellen die willen trouwen gelijkgesteld aan stellen die een geregistreerd partnerschap (GP) aan willen gaan.

 

Samenwonenden met en zonder intentie om te trouwen

Er bestaan verschillen tussen de groep samenwonenden mét en de groep samenwonenden zónder intentie te trouwen. Samenwonenden zónder intentie:

  • Blijven gemiddeld langer samenwonend (14 versus 7,6 jaar);
  • Zijn gemiddeld als stel al langer bij elkaar (12,2 versus 5,9 jaar);
  • Zijn gemiddeld ouder (44,2 versus 35,1 jaar);
  • Zijn vaker ouders (43% versus 29%); en
  • Hebben vaker een koophuis (75% versus 61%) en een samenlevingscontract (60% versus 32%).

 

Financiële risico’s


De meeste samenwonenden geven aan (een beetje tot goed) bekend te zijn met de financiële risico’s. Daarbij zijn de financiële risico’s beter bekend onder de samenwonenden zónder intentie te trouwen. Moeilijkheden bij de verdeling van ieders eigen vermogen tijdens een eventuele scheiding is het financiële risico waarmee men het best bekend is. Het minst bekend is het financiële risico dat men geen recht heeft op (een deel van) het pensioen van de partner bij diens overlijden.

 

Wel of geen dingen regelen


Samenwonenden zonder intentie om te trouwen nemen meer maatregelen dan samenwonenden met deze intentie. Opvallend is dat vaak als reden wordt gegeven om geen maatregelen te nemen dat ‘het er nog niet van is gekomen’ of dat men denkt ‘dat men er dan wel uit komt’.

Samenwonenden die wél de intentie hebben om te trouwen, geven voornamelijk aan dit te doen om romantische redenen (60%). Wanneer gevraagd wordt waarom men nog niet getrouwd is, geeft men ook hier weer aan dat ‘het er nog niet van gekomen is’ of dat zij sparen voor een bruiloft. Gemeenten zijn wettelijk verplicht kosteloze huwelijksvoltrekkingen mogelijk te maken, dus ‘geld’ is een relatief excuus.


Erven

Een van de financiële risico’s bevindt zich in de situatie van overlijden. De meeste samenwonenden zonder intentie weten dat zij niet automatisch de erfgenaam van hun partner zijn. Bijna de helft heeft hiervoor een testament opgesteld (46%) en ruim een derde (37%) heeft hier niets voor geregeld. Van hen geeft een derde (ook weer) als reden ‘dat het er nog niet van is gekomen’.

Deels vanuit gemak en deels vanuit onbekendheid hebben veel stellen zaken rond financiële risico’s nog niet geregeld. In elk geval heeft de helft (nog) geen samenlevingscontract.

Redenen genoeg om eens goed naar uw eigen situatie te laten kijken. Wij gaan graag het gesprek aan en adviseren u onafhankelijk over de nuttige en noodzakelijke maatregelen om uw zaken goed geregeld te krijgen. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.