Senioren met overwaarde in hun woning

Ruim een kwart van alle woningen is in het bezit van senioren. In veel gevallen hebben zij forse overwaarde op hun woning en denken zij na over hoe ‘het geld uit de stenen te halen is’. Bijvoorbeeld voor die verbouwing om de woning levensloopbestendig te maken. Of om (klein)kinderen financieel te helpen bij het aankopen van een woning. Maar ook de wens om aanvullende inkomsten op het pensioeninkomen te realiseren is veel gehoord.

Wie worden bedoeld met senioren?

Vanuit het oogpunt van financieel advies worden binnen de term ‘senioren’ de mensen aangeduid die tussen nu en 10 jaar hun AOW-gerechtigde leeftijd bereiken én mensen die deze AOW-leeftijd reeds bereikt hebben. Dus grofweg iedereen van 57 jaar en ouder.

Een aantal interessante weetjes

Zo is ruim 25% van de Nederlandse huizenbezitters boven de 65 jaar en is de hoogte van de gemiddelde hypotheek die deze groep afsluit € 212.000. Van alle huizenbezitters die een hypotheek oversluiten is maar liefst 36% ouder dan 65 jaar. De meerderheid van de senioren heeft een aflosvrije hypotheek en ongeveer een kwart van hen heeft een rentevaste periode van 20 jaar. En 14% van de 57-plussers heeft een woning met een WOZ-waarde van meer dan € 500.000.

Wat willen senioren?

Alles wordt onderzocht in Nederland en dus ook de woningwensen van senioren. Uit de vraag welke dromen zij nog hebben, komen hele uiteenlopende antwoorden. Maar een aantal wensen springen er wel uit:

  • Een deel van de overwaarde opnemen als extra financiële buffer
  • Schenken aan (klein)kinderen
  • Goedkoper wonen
  • Woning aanpassen inclusief verduurzamen
  • Lange zekerheid over lage woonlasten

Dit laatste antwoord is een veelgehoorde binnen onze adviespraktijk en mede vanwege de zeer aantrekkelijke rentestanden zijn er in geval van oversluiten grote voordelen te behalen. Niet alleen direct voordeel door de lage rente, maar bovendien de rust en zekerheid van het gegeven dat de woning met de hierop rustende hypotheek nooit een ‘molensteen’ wordt.

Wat zijn uw woonwensen?

Iedereen heeft zo zijn of haar eigen wensen. Heeft u een duidelijk beeld over wat u zou willen? Samen kijken wij graag met u wat de mogelijkheden zijn om uw wensen te realiseren.

Wij helpen u graag en goed!

Diverse hypotheekverstrekkers hebben speciale producten ontwikkeld voor de doelgroep ‘senioren’ terwijl weinig mensen hiervan nog op de hoogte zijn. Onze expertise zorgt ervoor dat u een helder beeld krijgt van uw mogelijkheden en wij begeleiden u totaal tot aan de afhandeling van de nodige hypotheek.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen en begeleiden? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te onderzoeken.