Starters: geen overdrachtsbelasting meer bij aankoop van hun woning

Het kabinet wil dat starters vanaf 1 januari 2021 een eenmalige vrijstelling kunnen krijgen bij de koop van een eigen woning. De overdrachtsbelasting van 2% zou voor deze selecte groep vervallen, wat een directe besparing van 2% betekent bij aankoop.

Doel hiervan is het verbeteren van de positie van starters op de woningmarkt. Door het wegvallen van deze kostenpost zou het eenvoudiger moeten worden voor starters om een woning aan te kopen; er hoeft dan immers minder eigen geld ingebracht te worden.

 

De maximale hypotheek is gelijk aan de woningwaarde

Bij de koop van een eigen woning is bepaald dat de maximale hypotheek gelijk is aan de getaxeerde marktwaarde van de woning. Voor het gemak kan je stellen dat deze taxatiewaarde veelal de overeengekomen koopsom is. De bijkomende ‘kosten koper’ moet je zelf betalen.

Tot op heden bestaan deze kosten koper uit de overdrachtsbelasting, de notariskosten, kosten voor het verkrijgen en afsluiten van een hypotheek, kosten voor een bankgarantie en taxatie. Een bouwkundige keuring of het inhuren van een aankoopmakelaar kunnen ook onderdeel uitmaken van deze kosten.

Voor een gemiddelde woning bedragen de gemiddelde ‘kosten koper’ circa 5% van de koopsom. Bij een woningwaarde van € 250.000 dus zo’n € 12.500.

 

Besparen maakt meer mogelijk

Als de overdrachtsbelasting vervalt, is wel duidelijk dat de minimaal benodigde eigen inbreng kleiner wordt, wat drempelverlagend werkt. Tegelijkertijd wordt de overdrachtsbelasting voor beleggers verhoogd naar 8%, wat ook de concurrentiepositie op de markt voor woningen die geschikt zijn voor starters stevig beïnvloedt.

 

Aan welke eisen moet de starter voldoen?

De regeling moet nog goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede Kamer, maar op hoofdlijnen zijn de volgende voorwaarden aan de orde:

  • de koper is tussen de 18 en 35 jaar oud
  • de woning wordt het hoofdverblijf en de kopers verklaren dit schriftelijk bij de notaris
  • de startersvrijstelling is eenmalig, ook dit wordt bij de notaris vastgelegd
  • het toetsmoment ligt bij het passeren bij de notaris

De regeling wordt voor een periode van 5 jaar ingevoerd en kan eventueel worden verlengd.

 

Wat vinden wij van MasterPlanning van deze maatregelen voor starters?

De regeling beoogt de drempel voor starters te verlagen en wij denken dat dit op hoofdlijnen een mooie regeling is. Juist in het marktsegment waar starters toetreden, ondervinden zij stevige concurrentie van beleggers. Door toepassing van dit prijsmechanisme lijkt de starter kansrijker.

Bovendien is minder eigen geld vereist bij aankoop, waardoor deze doelgroep ruimte overhoudt om bijvoorbeeld de nieuwe woning te verduurzamen.

Een goede stap voor starters die wij toejuichen!

Meer weten over deze regeling? Neem contact op met MasterPlanning!