Een update over de woningmarkt: zijn we over het hoogtepunt heen?

Vanuit diverse partijen ontvangen wij met regelmaat analyses over onder andere de woningmarkt. Interessante data die enerzijds een terugblik geeft op gerealiseerde cijfers en anderzijds een outlook richting de toekomst biedt. De recente analyse van het ING Economisch Bureau willen wij u niet onthouden:

 

Aantal woningverkopen duikt onder de 200.000
Amsterdam, 15 maart 2019

Volgend jaar zakt het aantal woningverkopen naar verwachting naar 195.000. Voor 2019 verwacht het ING Economisch Bureau nog 210.000 woningverkopen. De aanhoudende prijsstijgingen en het beperkte woningaanbod drukken de woningverkopen verder omlaag. De stijging van de woningprijzen vlakt naar verwachting verder af. Gedurende 2019 stijgen de woningprijzen gemiddeld zo’n 4,5%.

 

Woningverkopen dalen naar 195 duizend in 2020

De daling van het aantal woningverkopen zet door. Volgend jaar zakt het aantal woningverkopen naar 195.000 verwacht het ING Economisch Bureau. Dit jaar wisselen er naar verwachting nog zo’n 210.000 koopwoningen van eigenaar. Twee ontwikkelingen drukken het aantal woningverkopen verder omlaag. Allereerst zetten aanhoudende prijsstijgingen de betaalbaarheid verder onder druk. Hierdoor daalt de vraag naar koopwoningen. Tegelijkertijd wachten doorstromers vaker met het te koop zetten van hun woning, totdat ze zelf een woning hebben gekocht. Minder woningverkopen remt de economische groei, want woningverkopen zijn een belangrijke bron van economische activiteit. Wanneer iemand een woning koopt, betekent dit namelijk ook meer vraag naar makelaars- en notarissendiensten, klussers en meubels.

 

Prijsstijging halveert bijna in 2019

Gedurende 2019 stijgen de woningprijzen naar verwachting nog maar zo’n 4,5%. In 2018 lagen de prijzen in december gemiddeld nog zo’n 8,4% hoger dan het jaar ervoor. Dat betekent dat de prijsstijging nu dus met bijna de helft afzwakt. In 2020 vlakt de prijsstijging naar verwachting verder af naar 2,5%1.

 

Lager aandeel woningverkopen in het verschiet

In de periode voor de crisis wisselden jaarlijks gemiddeld 5,5% van de koopwoningen van eigenaar. Het ING Economisch Bureau verwacht dat dit percentage de komende decennia zal dalen. Belangrijke redenen hiervoor zijn de toenemende vergrijzing en strengere regels rondom hypotheekverstrekking. Ouderen zijn in het algemeen namelijk honkvaster en minder snel geneigd te verhuizen dan jonge huishoudens. Strengere regels rondom hypotheekverstrekking maken dat er meer eigen vermogen nodig is voor het kopen van een woning dan vijf jaar terug. Hierdoor is het met name voor jonge koopstarters moeilijker om een woning te kopen dan voorheen.

 

1 Ondanks de veel lagere prijsstijgingen in 2019 komt het jaargemiddelde over 2019 toch nog uit op 6,5% (in 2018 was dit 9,0%). Bij de berekening van dit jaargemiddelde vergelijken we namelijk de gemiddelde prijsniveau over een heel jaar met die van het jaar ervoor. Dat betekent dat de flinke prijsstijgingen in 2018 ervoor zorgen dat het jaargemiddelde van 2019 hoger uitvalt.

 

Wat is de visie van MasterPlanning?

De achterliggende jaren hebben zowel de woningverkopen voor wat betreft aantallen als ook de prijsontwikkeling een stevige inhaalslag doorgemaakt. In het oog van de crisis is de markt abrupt tot stilstand gekomen, nieuwbouwprojecten zijn uitgesteld en verhuizingen zijn, soms noodgedwongen en vaak op basis van bewuste keuzes, eveneens uitgesteld. Een brede, zeer sterke rentedaling over achterliggende jaren, heeft de financierbaarheid zeker positief beïnvloed en een inhaalslag is ingezet.

 

Het aantal verkopen stagneert momenteel met name door beperkt aanbod. Dit geldt voor nieuwbouw en voor bestaande bouw, het aantal doorstromers blijft hierdoor achter bij verleden jaren. Op zich een logisch gevolg, die zeker niet zorgwekkend is. We tenderen naar een ‘normaal-situatie’.

 

Per saldo bewegen de hypotheekrentetarieven zich binnen een smalle bandbreedte en is de richting nog altijd (zeer langzaam) dalend. Vooralsnog voorzien wij geen druk op de hypotheekrentetarieven en verwachten voor de komende periode een stabiele rente. Kopers doen er goed aan zich optimaal voor te bereiden als zij de woningmarkt opgaan; laat je door ons goed informeren over jouw mogelijkheden voor wat betreft een passende hypotheek, een indicatie van de maximaal passende koopsom en de maandelijkse lasten.

 

Een goede voorbereiding is essentieel om in de huidige markt succesvol aan te kunnen kopen! Neem daarom altijd contact op met MasterPlanning om de mogelijkheden te bespreken.