2014: een terugblik op een bewogen beleggingsjaar

De voorspellingen voor 2014, destijds

Het jaar 2014 begon met onzekerheden over de destijds aanstaande afbouw van de steunmaatregelen door de FED, maar ook met een sterk geloof van vele beursgoeroe’s in een stijgende rente op de Duitse en Nederlandse kapitaalmarkten, een sterke euro en een duidelijke voorkeur voor aandelen in de Eurozone in de categorie Small- en Midcaps. Nederlandse Stockpickers noemden in ruime meerderheid het aandeel Imtech als top-pick voor 2014 en bovendien was de algemene verwachting dat de Euro relatief duur zou blijven.

Achteraf (en dat is altijd heel makkelijk) kunnen we stellen dat de voorspellingen van menig expert faliekant mis zijn geweest. Aan de andere kant zijn er wel degelijk hele sterke voorspellingen gedaan (zo zaten onder andere ING, ABN en Corné van Zeijl van de SNS) heel dicht bij de juiste stand van de AEX per 31-12-2014. Ook hebben vele analisten goed voorzien dat het meeste rendement te behalen zou zijn op aandelen in Amerika (onder andere Joop van de Groep van Antaurus) en hebben weer andere analisten de opmars van Koninklijke Olie goed gezien.

Wat we in ieder geval wéér kunnen concluderen, is dat het juist voorspellen van de markten (in de volle breedte) nagenoeg onmogelijk is.

En dat daarmee het oppakken van precies de goede aandelen, valuta of obligaties zeker een vak apart is. Expertise, gevoel en ervaring zijn ingrediënten die je als analist en fondsmanager nodig hebt om een goede relatieve performance te kunnen realiseren.

De inspiratie van MasterPlanning

Bij onze vermogensadvisering laten wij ons onder andere inspireren door diverse wetenschappelijke studies en onderzoeken van onder andere JP Morgan en Templeton. Rode draad van de onderzoeken en de hieruit voortvloeiende conclusies is dat voor het behalen van een bestendig marktrendement een gedegen spreiding over de meest relevante beleggingscategorieën essentieel is. Zo horen in iedere portefeuille belangen in degelijke staatsobligaties, bedrijfsobligaties en aandelen met een sterke focus op dividendbeleid. Maar ook High Yields, diverse valuta en sectorfondsen.

De bewezen toegevoegde waarde van actief beheerde beleggingsfondsen is voor ons aanleiding om deze categorie fondsen in grote mate te overwegen in onze adviesportefeuilles.

Doelstelling bij het samenstellen van een fondsenmix is enerzijds het beperken van de volatiliteit (risico) en anderzijds het realiseren van een acceptabel marktrendement. Het beperken van de beweeglijkheid van de totale portefeuille is een doelstelling op zich, die zeker de komende periode lastiger realiseerbaar zal zijn. Is onze mening.

Her-balanceren en timing bieden in volatiele markten kansen op een outperformance, iets wat in 2014 zeker aan de orde is geweest.

Markttiming is uiterst lastig, is gebleken. Toch kan op sommige momenten de markttiming bijzondere toegevoegde waarde bieden in de rendementsdoelstellingen.

Wat bracht 2014 voor onze modelportefeuilles?

In algemene zin kan gesteld worden dat wij het jaar 2014 met een zekere mate van vertrouwen in de aandelenmarkten van de ontwikkelde landen in zijn gegaan. Kort voor de jaarwisseling (op 18 december 2013 om precies te zijn) deed zich naar onze mening een mooi momentum voor. Een kortstondige maar stevige koersdip hebben wij gebruikt om in de modelportefeuille posities in aandelen uit te breiden.

Zo is op 18 december 2013 de weging in DWS Top Dividende opgewaardeerd, is het belang in JP Morgan Global Focus licht uitgebreid en zijn de fondsen SKAGEN Global en SKAGEN Kon-Tiki opgenomen c.q. verstevigd. Deze uitbreidingen zijn met name ten laste gegaan van de posities in liquiditeitenfondsen en fondsen met kortlopende obligaties.

Vanuit ons geloof in spreiding én het streven naar behoud van gedegen spreiding over de relevante beleggingscategorieën hebben we de posities in staatsobligaties ook voor 2014 aangehouden en hebben we bovendien de wegingen in de High Yields niet veranderd.

Hoogvlieger over het afgelopen jaar in de categorie obligaties was het Delta Lloyd Rentefonds. Met een performance van circa 10% netto over het jaar 2014 kunnen we stellen dat dit fonds de verwachtingen zeer ruim heeft overtroffen. De stevig gedaalde rentes op de categorie ‘veilige’ staatsobligaties hebben een hele mooie bijdrage aan dit rendement geleverd.

Achterblijver is dit jaar het Robeco High Yields met een effectief rendement van enkele procenten.

Gedurende het jaar hebben we in onze modelportefeuilles op beperkte schaal mutaties doorgevoerd. Het belang in het vlaggenschip van de Franse beheerder Carmignac, Carmignac Patrimoine, hebben we in de zomer van 2014 wat verlaagd ten gunste van een positie in het ING Dynamix Mix Fund II. Achteraf een prima keuze, gelet op het betere resultaat van de laatste.

Ook is in de loop van augustus de positie in de aandelenfondsen van SKAGEN (SKAGEN Global en SKAGEN Kon-Tiki) in een modelportefeuille afgebouwd, met name ingegeven door de sterke koersstijgingen van deze fondsen en de dreiging van de daling van de Noorse Kroon ten opzichte van de Euro. Opbrengsten zijn geïnvesteerd in het JP Morgan Global Income Fund, ING Dynamix Mix II en een lichte uitbreiding van de positie in het DWS Top Dividende.
In enkele depots is een positie in het ING Dutch Fund opgenomen, evenals een positie in de iShares Stoxx 50 en 600.

Ook hier zijn wij, achteraf bezien, tevreden mee gelet op de koersvorming van de diverse fondsen.

In algemene zin constateren wij dat er minimale, maar erg goede, verschuivingen in de modelportefeuilles zijn doorgevoerd die allen een bijdrage hebben geleverd aan de prima resultaten in de modelportefeuilles over het jaar 2014.

 

De resultaten over 2014

Wij werken met meerdere modelportefeuilles, zowel voor onze adviesdiensten voor verzekeringsproducten (bij Legal & General en De Leidsche Verzekeringen) als ook voor vrije depots bij onder andere het FondsenPlatform. Iedere klant heeft een persoonlijk profiel, een persoonlijke doelstelling en een individuele fondsensamenstelling.

De meest voorkomende modelportefeuilles zijn ‘MasterPlanning Zeer Defensief’ en ‘MasterPlanning Gematigd Defensief’.

MasterPlanning Zeer Defensief

Over het jaar 2014 is het netto resultaat binnen dit model uitgekomen op ruim 7,3% na kosten.

MasterPlanning Gematigd Defensief

Over het jaar 2014 is het netto resultaat binnen dit model uitgekomen op gemiddeld 8,7% na kosten, met een bandbreedte van 8,15% tot 9,8%.

Behaalde rendementen zeggen uiteraard helemaal niets over de verwachtingen voor de toekomst en aan bovenstaande rendementen kunnen geen rechten worden ontleend. De door ons gepubliceerde informatie is enkel bedoeld als algemene informatievoorziening en geldt zeker niet als beleggingsadvies. Schrijf- en typefouten voorbehouden.