Beleggen: spannend of uitdagend?

Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat voor het realiseren van hun doelstellingen beleggen een nuttige noodzaak is. Want naast de huidige hoge inflatie, nog steeds lage rente en de almaar terugtrekkende overheid, is het belangrijk om zelf meer regie te nemen in uw eigen financiën. Beleggen start met leren, weten wat u gaat doet. Is beleggen iets voor u? of is het te uitdagend?

Wat is beleggen?

Beleggen is meedoen aan de economie. Door geld ter beschikking te stellen verwacht u te profiteren van de economische ontwikkelingen. Dit is gebaseerd op ons economische systeem: het kapitalisme. Hier kunt u van alles van vinden, maar in de basis werkt het goed. In dat systeem word u namelijk beloond voor uw werk (salaris), uw goede idee (patent, royalty’s) en uw investering (rendement). Als dit niet meer zo zou zijn, dan zijn er geen efficiënte werknemers, geen innovatie en geen investeringen in bedrijven en de overheid. Door mee te doen aan de economie kun u uw vermogen mee laten groeien.

Wat is rendement?

Dit is de vergoeding voor het risico dat u loopt. Hoe groter het rendement, hoe hoger het risico. Helaas is er geen heilige graal waardoor u met heel weinig risico veel rendement krijgt. Verwacht dit ook niet en wat als iemand u vertelt dat het wel kan? Snel doorlopen, want het is niet mogelijk.

Om een goed rendement te realiseren moet u dus risico accepteren en de tijd nemen. Ook is spreiding van het risico van belang. Spreiden betekent onder andere dat de beleggingen verdeeld worden over verschillende landen en sectoren. Zo loopt u minder risico en worden deze ingeperkt.

Wat is risico?

De beleggingsdefinitie is: de beweging rondom het verwachte gemiddelde rendement. Concreter betekent dat: hoe groter het risico, hoe meer winst in een goed jaar en hoe meer verlies in een slecht jaar. Vaak ervaren mensen risico vooral als de kans op een verlies. Het echte risico dat wij zie, is dat u in de toekomst niet genoeg koopkracht hebt om een fijn leven te leiden. Daarom is het enorm belangrijk te kijken op de lange termijn naar de mogelijke opbrengst en niet naar die van de korte termijn.

Wat zijn aandelen?

U wordt eigenaar van een bedrijf zodra u aandeelhouder bent. Dit betekent dat u vaak mee mag praten en stemmen over de koers van het bedrijf. U profiteert als aandeelhouder van de winsten die uitgekeerd worden. Dit heet dividend. Daarnaast worden uw aandelen meer waard als het bedrijf groeit door innovatie of een stijgende winstmarges. Hier zijn grote rendementen te behalen, maar let op: als het bedrijf failliet gaat, bent u als aandeelhouder uw geld kwijt.

Wat zijn obligaties?

U leent geld uit aan een bedrijf of de overheid. Aan het einde van de looptijd krijg u het geld weer terug. Tussentijds ontvangt u rente en dit noemen we de coupon. De hoogte van de rente hangt af van de looptijd van de obligatie. Hoe langer u niet over uw geld kunt beschikken, hoe hoger de rente is die u wilt ontvangen. Ook de kredietwaardigheid is van belang. Zo heeft de Nederlandse overheid een ‘AAA-status’. Dit is de hoogste waardering en betekent dat Nederland altijd aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dus is uw risico als belegger laag, dus ontvangt u minder rente. Bij de meeste bedrijven is de kredietwaardigheid lager en ontvangt u meer rente. Dit geldt ook voor bepaalde landen. Natuurlijk is de huidige rente ook van belang om te bepalen hoeveel u gaat ontvangen.

Wat is lange termijn?

Hoe meer risico, hoe meer tijd u nodig heeft om een gemiddeld goed rendement te behalen. Zie het maar als een schommel. Hoe harder u schommelt (risico), hoe langer het duurt voordat u stil hangt. Belegt u alleen in aandelen? Dan is een minimale looptijd van 12 jaar nodig als u start. Hoe minder aandelen, hoe korter de looptijd mag zijn. Bij een looptijd korter dan vijf jaar, adviseren wij om niet te gaan beleggen.

Wat is spreiding?

Spreiding is belangrijk, hiermee verklein u uw risico. Als u belegt in een bedrijf dat financiële problemen krijgt failliet gaat, ben u als aandeelhouder al uw geld kwijt. Belegt u in twee bedrijven dan heeft u nog de helft over en belegt u in 1000 bedrijven dan valt het faillissement niet op. Onderzoek laat zien dat te specifiek beleggen een verkeerde risico-rendementsverhouding geeft. Er is dan te weinig rendement voor het gelopen risico. Spreiden doet u dus door veel verschillende aandelen en obligaties op te nemen in de portefeuille en ook door meerdere regio’s en sectoren terug te laten komen.

Samen beleggen zorgt voor een hoger rendement!

U kunt er voor kiezen om zelf te beleggen, maar onderzoek van onder andere de Morningstar, Russel Investments en Vanguard laat iets interessants zien: samen beleggen met een deskundige financieel adviseur levert gemiddeld 2 tot 4% meer rendement op ten opzichte van mensen die zonder begeleiding beleggen.

Binnen MasterPlanning adviseer ik al sinds 2001 mensen met het opbouwen en inrichten van een beleggingsportefeuille op maat. We beperken het risico en streven een acceptabel rendement na. Dat doen we onafhankelijk en met behulp van een uitstekend netwerk van analisten en specialisten.

MasterPlanning is uw persoonlijke financiële regisseur
Wil u meer weten over beleggen of benieuwd hoe beleggen in uw financiële situatie past?
Neem dan contact met me op voor het opstellen van een persoonlijk vermogensplan via henk@masterplanning.nl of bel ons op (035) 543 0454.