Brexit en fonds onder de aandacht

Brexit of Bremain?

De vraag die beleggers op dit moment erg bezighoudt is ongetwijfeld of de UK kiest voor een Brexit of dat zij zullen kiezen voor handhaving in de Europese Unie. Gelet op de diverse polls, waarbij wij met name kijken naar de lokale uitslagen, lijkt een toenemend aantal Britten heel langzaam maar zeker te kiezen voor blijven. Maar de marges zijn ontzettend dun en de verschillen tussen de diverse polls zijn enigszins opzienbarend. Dus de spanning zal nog wel even aanhouden!

 

Op 23 juni aanstaande zullen we het weten.
Wat kunnen de directe en indirecte consequenties zijn voor de internationale markten als de Britten kiezen voor de Brexit? Wij analyseerden de meningen van diverse analisten en geven u een beknopte samenvatting rondom de diverse relevante onderwerpen.

 

Impact op de Britse Pond

Als we kijken naar de opinie van een groot aantal analisten, dan is de algehele verwachting dat bij een Brexit de waarde van het Pond fors onder druk komt te staan. Dalingen van de munt met percentages tussen de 20 en 30% worden aannemelijk geacht. Michael Sanders bijvoorbeeld, een vooraanstaand econoom van Citigroup die binnenkort toetreedt tot Bank of Englands Monetaire Beleidscommissie, heeft laten weten dat hij een daling van circa 20% waarschijnlijk acht.

 

De Euro zal door een Brexit heel waarschijnlijk ook aan waarde inboeten, omdat een Brexit ook de voor de Europese Unie als geheel als schadelijk wordt gezien. Onder andere de Dollar kan hiervan profiteren.

 

Impact op de banken

Bankaandelen worden als kwetsbaar gezien bij een Brexit. Het is niet voor niets dat een groot aantal banken de publieke opinie waarschuwen voor de gevolgen van een Brexit, die volgens hen zal leiden tot forse economische schade.

De koersontwikkelingen van de bankaandelen over het lopende jaar laten een wat grillig beeld zien, maar weerspiegelen wel de onrust die er in de markten heerst. Afgaande op deze bewegingen lijken de markten voor te sorteren op een negatief scenario.

 

Impact op aandelen

Een aantal sectoren lijkt al aardig last te hebben van de dreiging van een Brexit. Niet alleen de financials, maar bijvoorbeeld ook de retailsector laat in de UK een negatief beeld zien over de achterliggende periode. Want in algemene zin is de verwachting dat er bij een Brexit forse economische schade geleden zal worden en dat dit in de UK zal leiden tot groeivertraging.

 

Overall valt de koersontwikkeling van de lokale markten in het geheel eigenlijk nog mee.
Dit lijkt met name voort te komen uit het idee dat, indien dit Brexit-scenario zich voordoet, een groot aantal bedrijven ook juist zou kunnen profiteren van een fors lagere Pond. Vanuit concurrentie-oogpunt worden de producten dan voor buitenlanden aantrekkelijker, wat de directe impact zeker kan dempen.

 

Vooralsnog is het advies om de wegingen in deze sector in de UK te matigen, met name de financials die als meest kwetsbare worden gezien.

 

Impact op obligaties

Voor wat betreft de Britse staatsobligaties lijkt een Brexit nauwelijks directe impact te hebben. De BoE kan de rentetarieven gedurende een langere periode laag houden ter ondersteuning van de economie en dat zou ertoe leiden dat er geen hele grote rentegolven te verwachten zijn.

 

In aanloop naar de stemming zijn de koersen van staatsobligaties, redelijk in lijn met die van de Noord-Europese collega’s, stabiel gebleven in een nog immer dalende rentetrend. Een sell-off voor deze categorie lijkt volgens analisten weinig aannemelijk.

 

Wat nu concreet te doen?

De meeste analisten lijken te anticiperen op een Bremain en de verwachting is in algemene zin dat dit kan leiden tot een bescheiden opluchtingsrally.

 

Bij de lange termijnvoorspellingen, alle plussen en minnen beoordelend, lijken de voordelen en nadelen vanuit de beide kampen (de nee-stemmers en de ja-stemmers) enigszins overdreven te worden. Wat logisch is in een tijd van campagne voeren. Deze maken het echter wel lastig om een bewuste individuele keuze te maken aangaande de persoonlijke investeringsstrategie. Tel daar nog bij op dat het sowieso een close-call wordt en onze conclusie is dat een realistische scenario-analyse onmogelijk op te maken is.

 

Actief beheerde fondsen in de MasterPlanning modellen

Vanuit onze beleggingsfilosofie werken wij binnen onze modellen bij voorkeur met actief beheerde beleggingsfondsen. De kwaliteit van het managementteam van de fondsen heeft zich in de meeste tijd al ruimschoots bewezen en ook in deze fase vertrouwen wij op de professionaliteit van de analisten.

 

Zij zitten meer dan ooit bovenop de markten en hebben de capaciteit om gedegen onderzoek te doen, de kansen en risico’s in kaart te brengen en beleggingsbeslissingen te nemen die naar hun oordeel het beste aansluiten bij de langetermijn doelstellingen van hun fondsen.

 

In de strategische mix, de verdeling over de diverse categorieën, wordt door dit actieve beheer ook de nodige herschikking gerealiseerd. Dit betekent dat wij monitoren, matchen en er zo goed als mogelijk voor zorgen dat de portefeuille blijft aansluiten bij het persoonlijke risicoprofiel.

 

Als voorbeeld: DWS Top Dividende

Dit beleggingsfonds maakt al vele jaren onderdeel uit van onze modellen en is op aandelen gebied één van onze absolute favoriete beleggingsfondsen. Over de afgelopen 10 jaren heeft dit fonds een netto resultaat geboekt van maar liefst 7,85% per jaar gemiddeld. Over de laatste 5 jaar bedroeg dit 11,87% en dit jaar laat het fonds een nette 2,7% netto zien. Zij keren jaarlijks circa 3% dividend uit en hebben in het koersverloop een relatief zeer stabiel trackrecord.

 

Als we de prestaties vergelijken met bijvoorbeeld de AEX, dan zien we dat het rendement over de achterliggende 12 maanden in de AEX ligt op -9,1%, terwijl DWS inclusief dividend op 2,3% noteert. Onze conclusie is dat de fondsmanagers al vele jaren een mooi en stabiel rendement realiseren in deze categorie, nominaal beter presteren dan de meeste vergelijkbare fondsen en bovendien een beduidend lagere volatiliteit hebben.

 

In tijden van onrust betaalt dit beleid zich uit.

 

Samenstelling portefeuilles

Bij de inrichting van onze modellen houden we eerstens rekening met de risicoprofielen, bekijken we de samenstelling van de strategische mix en selecteren fondsen die voldoen aan een groot aantal selectiecriteria.
Hierbij is over het algemeen de doelstelling om tegen een acceptabel risico een stabiel langjarig gemiddeld rendement van 4 tot 6% per jaar te realiseren. Met de lichte nadruk op het beperken van de risico’s boven het streven naar meer rendement.

 

De langjarige ontwikkelingen liggen nog immer keurig in lijn met de doelstellingen en in het licht van de vele impactvolle gebeurtenissen is te stellen dat de portefeuille zich overall prima staande heeft gehouden. Een bevestiging van de toegepaste filosofie, als u het ons vraagt.

 

Moeten we dan nu grote maatregelen treffen in de modelportefeuilles?

Wat ons betreft niet direct, er is sprake van wereldwijde spreiding over meerdere beleggingscategorieën, valuta en regio’s. Actief beheerde fondsen met dagelijks management, inclusief risicomanagement, sturen actief bij en wij laten de experts hun werk doen.
Daar huren wij hen mede voor in en dat doen ze, al vele jaren, naar goeder trouw én met nette resultaten.

 

Bent u zelf gerust met maatregelen in uw portefeuille? Dan treden wij graag in overleg om de door u gewenste mutaties door te voeren. Want uiteindelijk gaat het om uw vermogen en is uw stem hierin altijd leidend.