Een korte beursupdate: wat bracht het eerste kwartaal?

MasterPlanning wil haar cliënten vooral ontzorgen. Deskundig en persoonlijk begeleiden en periodiek informeren over relevante ontwikkelingen op financieel en economisch gebied. Zodat zij in staat zijn om nu en voor later de juiste, passende keuzes te maken. En bovendien vrij van stress en zorgen hun financiële belangen door ons kunnen laten behartigen.

Wij bieden al vele jaren vermogensadvies voor onze cliënten. En gestaag groeiend aantal ondernemers én particuliere cliënten schakelen ons in om hun vermogen voor hen op een degelijke manier te beleggen. Hierbij hanteren wij een heel transparant model, waarbij de resultaten van onze modelportefeuilles bovengemiddeld presteren, tegen kosten die zeer concurrerend genoemd mogen worden.

 

Hoe was onze neutrale modelportefeuille ingericht over Q1 2024?

Vanaf Q2 2023 hebben we de wegingen van aandelen binnen ons neutrale model nog verder richting maximaal opgerekt, waarbij met name de focus lag op een overweging in Amerikaanse groeiaandelen. Via de fondsen van onder andere JP Morgan en SKAGEN, maar ook via een tracker op de Amerikaanse index is de exposure in deze beleggingscategorie tijdelijk sterk uitgebreid.

En dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

 

Alle signalen stonden ‘op groen’ en de cijfers van met name de ‘grote 7’ stelden niet teleur. Een zeer sterk kwartaal sloot een mooi beursjaar 2023 in stijl af. En deze lijn werd direct na de jaarwisseling voortgezet; sterke bedrijfscijfers ondersteunden de verdere koersstijgingen van aandelen en ook het eerste kwartaal van 2024 heeft een hele sterke positieve ontwikkeling laten zien.

De obligatiemarkten kenden daarentegen een vrij vlak kwartaal. Waar de meeste analisten aanvankelijk enigszins rekenden op vroege renteverlagingen vanuit de ECB, bleek de realiteit weerbarstig. Kapitaalmarktrentes liepen door de vertraging en demping van verwachtingen wat op, waardoor de koersen van staatsobligaties licht daalden. Per saldo lieten de koersen van bedrijfsobligaties een hele lichte opgaande beweging zien, met name door verbeteringen van de risicoprofielen.

Zo liet het Robeco High Yield Bondfonds een mooie koersgroei zien van bijna 3% in het eerste kwartaal. De geldmarktfondsen bleven vrij stabiel groeien, met een effectief rendement van circa 0,8% netto over dezelfde periode.

Gemiddeld lieten onze neutrale modelportefeuilles een netto groei zien van 4,19% na kosten.

De offensievere portefeuilles deden het, door het positieve sentiment op de aandelenmarkten, wat beter met een gemiddeld rendement na kosten van circa 6%.

 

De komende periode worden we iets voorzichtiger!

Door deze recente hele stevige koersstijgingen en de druk vanuit de geopolitieke spanningen, hebben we onlangs de modellen herwogen en zijn de posities in aandelen deels afgebouwd, ten gunste van geldmarktfondsen. Een stukje waakzaamheid is naar ons oordeel op zijn plaats.

De bedrijfscijfers zullen de komende maand een richting aan de markten geven en wij verwachten op enkele uitzonderingen na wel wat minder economisch nieuws. Dat is op zich helemaal prima en bovendien erg gezond; zo kunnen de markten weer settelen en bodemen.

De reacties vanuit de ECB, maar ook van economen, blijven wij nauwgezet volgen en laten wij meewegen in onze keuzes en de samenstelling van de modellen.

 

De kosten gaan de komende periode omlaag

Naast een gedegen beleid op gebied van selecties en wegingen, spelen ook de kosten van beleggen een rol bij de nettorendementen. Wij zijn altijd alert op deze kosten en hebben ingaande 1 juli van dit jaar een mooie kostenreductie kunnen bedingen voor onze klanten, die wij 1-op-1 ten gunste laten komen van de portefeuilles.

De kosten lagen al op een heel concurrerend niveau, maar behoren nu zeker tot de scherpste in de markt, zeker voor portefeuilles vanaf € 250.000.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u eens met ons sparren over uw beleggingen?

Als financieel planners bezien wij uw totale financiële positie en hanteren een duidelijk andere werkwijze dan vele van de traditionele vermogensbeheerders. Want juist door onze brede expertise, op fiscaal gebied en op gebied van inkomensplanning met al haar facetten, bieden wij u zeker meer toegevoegde waarde. En dat al bijna 25 jaar vanuit het mooie Baarn.