Hoe kunt u de hoge heffing in Box 3 vermijden?

De belastingdruk in box 3 ligt met 1,2% momenteel al ruim boven de gemiddelde spaarrente (die is gedaald tot circa 0,6%) en het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn zal verbeteren. Sterker nog, de plannen die de Minister van Financiën heeft gepubliceerd, lijken erop te duiden dat de belastingheffing over het vermogen in box 3 ingaande 2017 nog wat opgeschaald wordt bij de hogere vermogens door de introductie van de verplichte vermogensmix.

Vraag:

Eind vorig jaar ontving ik weer meermalen vragen vanuit onze cliënten over deze materie, die in de kern kort zijn te bundelen: “zijn er opties om de belastingheffing in box 3 te vermijden?”

Antwoord:
Het antwoord luidde als volgt: “Nederlanders zijn een spaarzaam volk. Uit opgaves van De Nederlandse Bank blijkt dat alle huishoudens tezamen circa € 350 miljard op spaarrekeningen hebben staan. En dat ondanks de aanhoudend lage rente. Als u ondanks de lage rentevergoeding liquide middelen op uw spaarrekening wenst aan te houden, is er maar één oplossing om de te hoge belastingdruk in box 3 te vermijden: u moet met uw spaarrekening weg uit die box en die fiscaal in een andere box onderbrengen. U kunt daarbij kiezen uit enkele alternatieven, die u nog dit jaar moet oppakken.”

En zo geschiedde het in diverse dossiers.

Nawoord:

Dit betreft een ogenschijnlijk eenvoudige vraag die door velen herkend wordt. Want immers, de effectieve belastingheffing op spaargelden lijkt door de erg lage rentestanden onevenredig hoog en de wens om deze gevoelsmatig oneerlijke heffing te vermijden is veel gehoord.

Nu was er een redelijk eenvoudig antwoord te geven waarbij de praktische uitvoering natuurlijk nog best wel wat voeten in de aarde heeft gehad. De gelden konden uiteindelijk tijdig worden overgebracht aan een Beleggings-BV. Het overbrengen van vermogen naar een op te richten BV moet gedegen worden voorbereid en de oprichting van zo’n BV is ook nog een klusje.

Is deze optie voor iedereen een passende oplossing?

Niet altijd en zeker niet voor iedereen. Persoonlijke omstandigheden en met name de persoonlijke doelstellingen zijn leidend bij onze advisering en hierbij kan de Beleggings-BV eventueel een rol spelen. Want naast het voordeel van een aantrekkelijke besparing op de belastingheffing in box 3, staan een aantal kostencomponenten die meegewogen moeten worden. Denk hierbij aan de kosten voor het in stand houden van de BV, maar ook de heffingen in box 2. Overigens is in veel gevallen een uitgebreide jaarrekening niet meer nodig en dat scheelt aanzienlijk!

Heeft u interesse om eens over dit onderwerp van gedachten te wisselen? Neemt u dan contact op met MasterPlanning.