Hypotheekmogelijkheden voor een beleggingspand

Het kan lucratief zijn om een woning te kopen en deze vervolgens te verhuren. Echter, de hypotheek op een dergelijk beleggingspand kan soms voor wat uitdagingen zorgen. Als het gaat om financiering van verhuurde, of te verhuren woningen, heeft aanbieder NIBC hiervoor een speciaal product ontwikkeld: de NIBC Vastgoed Hypotheek. MasterPlanning heeft een aanstelling bij NIBC waardoor wij aanvragen voor dit product kunnen indienen.

 

Het uitgangspunt voor de NIBC Vastgoed Hypotheek is de financiering van woningen bestemd voor de verhuur in grotere steden. Voor Noord-Holland geldt dat bijvoorbeeld voor Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Hilversum. Voor randgemeenten en kleinere steden, zoals bijvoorbeeld Amstelveen bestaan mogelijkheden in overleg.

 

In de basis is de financiering van een beleggingspand mogelijk voor bedragen tussen de €75.000 en €10 miljoen. De maximale financiering is 70% van de marktwaarde van het onderpand in verhuurde staat. Daarbij mag maximaal 50% van de marktwaarde aflossingsvrij geleend worden, men betaalt dan over dat deel van de lening alleen rente, geen aflossing. Het eventuele meerdere moet lineair worden afgelost in maximaal 10 jaar tijd.

 

Een rekenvoorbeeld voor een beleggingspand

Stel, u wil een pand kopen om te gaan verhuren. Het pand dat u op het oog hebt, wordt getaxeerd op een marktwaarde van €200.000. Van dit bedrag wilt u de maximale 70% financieren, dat komt neer op €140.000. Ten opzichte van de marktwaarde van €200.000 mag u maximaal de helft aflossingsvrij financieren (€100.000) en de overige €40.000 moet in maximaal 10 jaar lineair worden afgelost. De financiering op basis van dit voorbeeld zou er dan als volgt uit kunnen zien:

€200.000 marktwaarde
€100.000 aflossingsvrije lening (50%)
€40.000 lineaire lening 10 jaar looptijd (het meerdere)
=
€140.000 totale lening

 

Bij de aankoop van een pand moeten er kosten koper betaald worden. Voor de aankoop van een pand van €200.000 zal er incl. kosten totaal ongeveer €210.000 nodig zijn. Als u €140.000 kunt financieren via de NIBC Vastgoed Hypotheek, betekent dit dat er nog €70.000 aan eigen geld nodig is om dit beleggingspand te kunnen kopen.

 

De maandlasten voor dit beleggingspand

De totale maandlasten bestaan uit rente over de hele lening + aflossing op de lineaire lening. De rente en aflossing op de lineaire lening komen na 10 jaar vanzelfsprekend te vervallen, omdat het stuk lineaire lening na 10 jaar volledig is afgelost. De maandlasten van bovengenoemd voorbeeld zouden bij aanvang circa €740 bedragen. Een verdere eis waaraan moet worden voldaan voor een NIBC Vastgoed Hypotheek is dat de huuropbrengst minimaal 1,25 keer de maandlasten van de financiering moeten dekken. Dus voor het gegeven voorbeeld zou de huuropbrengst minimaal €925 per maand moeten zijn om minimaal 1,25 keer de financieringslast van €740 per maand te kunnen dekken.

 

Voor deze NIBC Vastgoed Hypotheek hoeft het niet alleen maar te gaan om de aankoop van één beleggingspand. Het kan ook gaan om de financiering van de aankoop van meerdere panden of om de herfinanciering van een bestaande lening op één of meerdere panden.

 

Voordelen van NIBC Vastgoed Hypotheek voor een beleggingspand

Er zijn zeker ook andere aanbieders die financiering van beleggingspanden aanbieden. NIBC heeft met hun Vastgoed Hypotheek echter wel meerdere sterke punten:

 

  • Het te financieren pand hoeft nog niet verhuurd te zijn
    Deze insteek kan bijvoorbeeld bij aankoop van een leeg pand voor de verhuur handig zijn. Veel andere aanbieders willen op zich een aankoop wel financieren maar alleen als het betreffende pand al verhuurd is, om zo zeker te zijn dat de hypotheek hiervan betaald kan worden. Logisch vanuit de bank gezien, maar zo ontstaat er wel een soort kip/ei-verhaal: u wilt het pand kopen om te verhuren maar het pand moet verhuurd zijn om te kunnen kopen… Zo niet bij NIBC. Binnen enkele maanden na ingang van de financiering moet wel een huurcontract worden ingezonden waarbij de huurinkomsten worden verpand aan NIBC.
  • Looptijd van de financiering bij NIBC kan 30 jaar zijn
    Dat geldt voor het deel van de financiering dat niet boven de 50% van de marktwaarde van het pand in verhuurde staat uitkomt (de €100.000 in het rekenvoorbeeld), want de extra €40.000 uit het voorbeeld moet in 10 jaar worden afgelost. Veel andere aanbieders hanteren een maximale looptijd van bijvoorbeeld 5 of 10 jaar waarna de financiering weer moet worden herzien.
  • Inkomen van de aanvrager is niet direct van invloed op mogelijkheid van financiering
    Er wordt in beginsel gekeken naar de verhouding van (verwachte) huuropbrengst ten opzichte van de maandlasten van de gevraagde financiering. De verhouding van minimaal 1,25 keer de maandlasten die daarbij wordt gehanteerd is eerder al toegelicht. Het komt erop neer dat de constructie zichzelf in stand moet kunnen houden qua opbrengsten versus kosten, waarbij een veiligheidsmarge in acht wordt genomen. Wel wordt er om inzicht gevraagd van de financiële situatie van de aanvrager om te zien of er geen problemen zijn en er of er sprake is van een in zijn algemeenheid gezonde financiële situatie. Maar dit is een wezenlijk andere benadering dan bij een privé-hypotheek voor de eigen woning waarbij de mogelijkheden juist volledig afhangen van de inkomsten van de aanvrager.

 

Al met al is de NIBC Vastgoed Hypotheek een potentieel mooi product voor financiering van verhuurde woning. Wilt u meer informatie over deze financieringsmogelijkheid, neem dan gerust vrijblijvend contact op met MasterPlanning. Wij staan u graag te woord!