Sparen of beleggen anno 2017

Waar de laatste jaren de inflatie op bijzonder laag niveau is blijven liggen, met dito rentestanden, lijken de verwachtingen te kenteren. Recentelijk zijn de cijfers uit Duitsland uitgekomen en deze geven een duidelijk beeld van (sterk) oplopende inflatie weer. In heel Europa lijkt deze ontwikkeling in te zetten en ook in Amerika, mede door het stimulerende beleid wat Trump heeft aangekondigd, kan de inflatie krachtig ontwikkelen. De aloude keuzes komen hierdoor weer op tafel: moet u nu sparen of beleggen?

 

Sparen levert niets op

Maar kent theoretisch ook een zeer laag risicoprofiel. De grotere spaarders zullen moeite hebben met het voldoende spreiden van spaargelden om de garanties op kapitaalverlies bij faillissement van een bank niet te overstijgen. Maar het gros van de spaarders kan de garantiestelsels prima benutten.

Rentes liggen laag. Heel laag. Met een oplopende inflatie en relatief hoge belastingdruk is kapitaalverlies in netto koopkracht bemeten een garantie. En dat is wellicht niet de garantie die spaarders zoeken!

 

Bovendien zijn de risico’s in de bancaire omgeving zeker nog niet geweken, waarbij ik gemakshalve verwijs naar de perikelen bij Deutsche Bank en Banca Monte dei Paschi. Als het daar misgaat, helpt het depositostelsel als een doekje voor het bloeden…

 

Beleggen?

Sinds de grote koersvallen van onder andere 2001, 2003, 2008 en 2011 zijn veel beleggers huiverig geworden en wordt met name het risico-aspect aangehaald als het gaat over beleggen. Terecht natuurlijk, want de gaten die in die jaren geslagen zijn, waren zeer indrukwekkend.

 

Maar even wat feiten als tegengeluid:

Als u op 1 januari 2007 een bedrag van € 100.000 had geïnvesteerd in het DWS Top Dividend Fonds (100% aandelen) en deze participaties aangehouden zou hebben, dan zou de actuele waarde nu ca € 230.000 bedragen. Ofwel een cumulatief rendement van ca 7% op jaarbasis!

Dit jaar (tot en met 5 januari) noteert het fonds 1,66% in de plus en daarvoor moet u momenteel al 3 jaar sparen op een internetrekening van een bank.

 

Zou u dezelfde € 100.000 op dat moment in het al eerder aangehaalde Robeco High Yield Fonds (100% obligaties met een hogere risicograad) geïnvesteerd hebben, dan zou de actuele waarde nu ca € 205.000 bedragen. Ongeveer 6,5% netto rendement op jaarbasis.

 

Een investering in het Delta Lloyd Rentefonds (met een veel defensiever karakter), zou over de afgelopen 10 jaar een netto rendement van ca 5% opgeleverd hebben. En een investering in het JPMorgan Global Income Fund (een gemixt beleggingsfonds met een sterke focus op kasstromen) zou over de achterliggende 10 jaren netto ruim 6,5 % opgeleverd hebben.

 

Beleggen is een must

Moraal van het verhaal is helder: beleggen in gedegen en actief beheerde fondsen heeft, ook in zeer roerige jaren, de achterliggende 10 jaar geleid tot prima resultaten.

Ons beleggingsbeleid is erop gericht om uw vermogen te spreiden over een mix van gedegen beleggingsfondsen, waarbij we proberen het risico te minimaliseren en tegelijkertijd tegen acceptabele risico’s een mooi netto rendement te realiseren.

Spreiding zorgt voor een lagere beweeglijkheid van uw totale vermogen, wat door onze klanten over het algemeen erg wordt gewaardeerd.

 

MasterPlanning voor uw vermogensadvies

De zoektocht naar goede fondsen en het inpassen van deze fondsen in een modelportefeuille is onderdeel van ons beheers- en advieswerk. Wij beschikken al vele jaren over de kennis (en vergunningen) om onze cliënten passend te begeleiden op gebied van vermogen, sparen en beleggen.

 

Omdat wij gebruik maken van actief beheerde beleggingsfondsen en sturen op risico en wegingen, kunnen wij de kosten van onze dienstverlening (zeker in vergelijking met traditionele vermogensbeheerders) aantrekkelijk laag houden.

 

Onze vermogensadvisering richt zich met name op particulieren, bedrijven en stichtingen met een te beheren vermogen vanaf ca € 50.000. Juist deze doelgroepen kunnen wij uitstekend bedienen. Laagdrempelig, korte lijnen en overzichtelijke producten en oplossingen leiden al sinds 1994 tot vele tevreden klanten.

 

Onze grootste adviesportefeuille bedraagt ca € 1.8 miljoen en de kleinste bedraagt ca € 35.000. Wij bedienen ca 150 relaties op dit specifieke vakgebied en dit aantal groeit heel gestaag, doch onze groeiambities zijn beperkt: wij willen individueel maatwerk blijven leveren en hechten zeer aan persoonlijke contacten!

 

Wilt u ook eens van gedachten wisselen over wat wij voor u kunnen betekenen? Belt u ons dan op 035-5430454 of stuur een mailtje naar henk@masterplanning.nl