Speciaal voor 55 plussers: de Seniorenregelingen

De levensfase van 55-plussers vraagt om specifieke oplossingen en wij merken een duidelijke groei van de behoefte aan onafhankelijk advies binnen deze groep. Onder andere op gebied van wonen en hypotheek, op gebied van pensioen en op gebied van Estate Planning.

 

Wonen en Hypotheek

Ik schets een praktijkvoorbeeld.

Cliënten zijn 66 jaar oud, hebben ongeveer 26 jaar geleden een woning gekocht en hebben hier de achterliggende jaren flink op afgelost. De waarde van hun woning schatten zij op € 680.000 en het saldo van de huidige hypotheek bedraagt € 195.000. De hypotheek loopt nog 4 jaar en deze is nu aflosvrij.

Zij maken zich zorgen.

Want wat gebeurt er als de hypotheek over 4 jaar afloopt? Formeel moeten zij volgens de bankvoorwaarden hun hypotheek dan aflossen. Het geld hiervoor hebben zij niet op hun spaarrekening staan en de woning verkopen willen zij zeker niet. Het is een fijn huis waar zij nog vele jaren hopen te wonen. Omdat de keuken en de badkamer aan vervanging toe zijn en ook de benedenverdieping als slaapverdieping zou moeten gaan dienen, hebben zij ons om een persoonlijk en onafhankelijk advies gevraagd.

De speciale ‘Seniorenregelingen’ hebben geleid tot een passende oplossing. We hebben de lopende hypotheek overgesloten, waarbij we een nieuwe hypotheek met een looptijd van 30 jaar hebben ingeregeld. Zonder aflosverplichting en zelfs met een stuk verhoging, zodat zij de gewenste verbouwing compleet hebben kunnen laten uitvoeren. De rente? Die hebben we in overleg met cliënten voor 20 jaar vastgezet voor 1,77%. Dan weten zij waar zij de komende jaren aan toe zijn en dat geeft rust!

 

Pensioen

Over het onderwerp pensioen is heel veel gesproken en geschreven de laatste jaren. En eindelijk, na veel getouwtrek, ligt er een pensioenakkoord. Maar wat betekent dit voor uw pensioen? Weet u hoeveel inkomen u zult gaan ontvangen als u stopt met werken?

Wat doet u met lijfrentes? En spaargelden en vermogen, welke rol speelt dat bij uw pensioeninkomen?

Wat is er geregeld voor uw partner, in geval van overlijden? Leidt dat direct tot financiële problemen, moet uw partner dan verhuizen of is de huidige woning en levensstandaard betaalbaar?

Wij merken dat er nog veel onduidelijkheid is.

Zelden spreken wij mensen die het toekomstige inkomensplaatje helder op het netvlies hebben. En dat is eigenlijk niet goed. Inzicht biedt de mogelijkheid om maatregelen te treffen, op het moment dat dit nog kan.

 

Estate Planning

Bij Estate Planning draait het eigenlijk om 2 onderwerpen:

Hoe gaat u om met vergaard vermogen, op welke wijze gaat dit in de toekomst over naar de erven?

En wat gebeurt er met het vermogen en inkomen van uw partner in geval u overlijdt?

Het is een gebied waar relatief weinig over gesproken wordt. En dat is wel logisch; het is geen vreugdevol onderwerp en mensen vinden het niet prettig om over de scenario’s van overlijden te praten. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat zaken goed geregeld zijn. En juist daarom moet dit onderwerp zeker eens op uw agenda geplaatst worden.

Wij adviseren en begeleiden onze cliënten al meer dan 20 jaar bij het inzichtelijk maken van de gevolgen (financieel en praktisch) van overlijden op vermogen en inkomen. We beoordelen uw situatie, brengen in kaart hoe zaken geregeld zijn en geven adviezen hoe verbetering realiseerbaar is.

Kernelementen zijn hierbij het goed regelen van de financiën voor de nabestaanden, de reductie van te betalen belastingen en het optimaliseren van vermogensoverdracht. Dankbare werkzaamheden die rust bieden en bovendien de Belastingdienst zoveel als mogelijk buiten schot houden.

 

MasterPlanning is uw vertrouwde adviseur

Vanuit ons mooie kantoor in Baarn én onze locaties in Amsterdam en Dinteloord zetten wij ons sinds 2001 in om de belangen van onze cliënten te behartigen. Volledig onafhankelijk en ongebonden.

Specialisten op gebied van Hypotheken, Inkomensplannen en Estate Planning en Vermogensadvies. Voor particulieren en ondernemers. Neem vooral contact op om de mogelijkheden te bespreken.