De US dollar doet beleggers dit jaar wat pijn

Begin dit jaar dacht menig belegger dat Europa voor aanzienlijke uitdagingen stond met de verkiezingen in Nederland, Frankrijk én Duitsland voor de boeg. De impact van de Brexit denderde nog. Bij een eventuele politieke ommezwaai in Europa zou het economisch zomaar bergafwaarts kunnen gaan.

En dat met de korte rente van ongeveer 0% en al een gigantisch stimuleringsprogramma, waarbij er door de ECB maandelijks voor ca 80 miljard euro (!) aan obligaties wordt opgekocht. Met als direct gevolg een extreem lage kapitaalmarktrente.

 

Met deze informatie en het geschetste vooruitzicht, leek het verstandig om uit te wijken naar het land van de onbegrensde mogelijkheden, de VS, waar Donald Trump bereid was substantieel geld uit te trekken om de economie te stimuleren.

In het kielzog van beide veronderstellingen zou de US-dollar ten opzichte van de Euro verder in waarde kunnen stijgen en was pariteit tussen beide munten volgens vele analisten een kwestie van tijd.

 

En wat gebeurde er werkelijk?

Inmiddels zijn we 3 kwartalen onderweg in 2017 en weten we dat de verkiezingsuitslagen anders zijn dan gedacht, dat er geluiden klinken dat de Brexit helemaal wordt afgeblazen (waar o.a. oud-premier Tony Blair zich voor inspant). Het gaat steeds beter met de Europese economie, lijkt een herverkiezing van Angela Merkel aanstaande en kunnen Duitsland en het Frankrijk van (de overigens snel in populariteit dalende) Emmanuel Macron samen een blauwdruk maken voor een snelle verdere integratie van Europa.

Aan de andere kant van de oceaan ondervindt Donald Trump grote moeilijkheden om zijn verkiezingsbeloften in te kleuren. De verwachte grote economische impuls blijft hier vooralsnog uit.

Het resultaat van al deze ontwikkelingen is juist een aanzienlijk lagere US-dollar! Niet zozeer vanwege slechte economische prestaties in de VS, maar vooral door de uitermate goede prestaties in Europa, waardoor de Euro sterk in waarde toeneemt.

 

Lastige uitdagingen voor de ECB

Nu het economisch beter gaat met Europa lijkt het een kwestie van tijd voordat de ECB overgaat op het normaliseren van hun beleid. Lees: afbouwen van de stimuleringsmaatregelen en geleidelijk oplopende rentevoeten.

De zwakke US-dollar (of eigenlijk: sterke Euro) maakt het complex om het huidige beleid voortvarend te wijzigen. Een snelle aanpassing naar een normaal rentebeleid zal de waarde van de Euro verder ondersteunen, terwijl een verder dalende dollar zou kunnen leiden tot lagere inflatie. Die volgens de eigen doelstelling van de ECB op dit moment nog te laag is. Zij streven naar een gemiddelde van 2% en dat hebben we al even niet gezien…

 

De wisselkoers van de Euro is geen onderdeel van de officiële ECB-beleidsdoelstellingen. Wel is de US-dollar een punt van zorg voor de ECB. Bankpresident Draghi blijft herhalen dat een aanpassing van het monetair beleid ‘prudent’ zal moeten zijn. De ECB zal zich voor het verdere verloop van het monetaire beleid waarschijnlijk vooral gaan richten op de trend in de inflatie.

 

Dollars in de beleggingsportefeuille: auw

Een goede, wereldwijd gespreide, beleggingsportefeuille zit standaard voor een belangrijk deel in Amerikaanse aandelen en obligaties. De grote onvoorspelbaarheid van valuta zorgt er veelal voor dat valutarisico in een portefeuille zelden wordt afgedekt.

 

Over het algemeen wordt valuta op middellange en lange termijn gezien als een “zero sum game”. Voor het jaar 2017 pakt de dollar tot nu toe negatief uit voor Europese beleggers. De Amerikaanse markt deed het tot op heden goed, maar gecorrigeerd voor de fors lagere dollar is de winst voor de Europese belegger erg matig.

 

Maar als de zaak kantelt komt dat gemiste rendement er alsnog, met het oog op de zero-sum-game!

 

Heeft u Amerikaanse aandelen en obligaties in uw beleggingsportefeuille en wilt u hierover van gedachten wisselen? Neem vooral contact op met ons, zodat we met u kunnen kijken naar de mogelijkheden.