De voortdurende zoektocht naar rendement zonder (teveel) risico: gaat de hebzucht de overhand krijgen?

Iedere belegger weet dat een portefeuille wordt ingericht met de focus op de toekomst. Immers, beleggen is een instrument wat ingezet wordt voor de lange termijn. Hierbij spelen individuele aspecten een grote rol: wat is de doelstelling van het vermogen, welke risico’s zijn aanvaardbaar en op welke wijze zou je de doelstellingen willen realiseren?

Nu de beurzen (o.a. de AEX) mooie stijgingen laten zien de laatste tijd, krijgt de emotie en drang naar maximale rendementen soms de overhand. Aan ons de taak om de emoties uit de beslissingen te halen en vast te houden aan de oorspronkelijke doelstellingen.

Wat is de doelstelling van het vermogen?

Veruit de meeste beleggers waar wij onze diensten aan verlenen, hebben een vrij duidelijke doelstelling: “de spaarrente is uitzonderlijk laag en tegen een bescheiden risico zouden zij een aanvaardbaar rendement willen realiseren.”
Als de spaarrente de ‘benchmark’ is, die momenteel op afgerond 0% ligt, dan zou een aanvaardbaar rendement tussen de 3 en 4% na kosten liggen bij deze doelstelling.

Welke risico’s zijn aanvaardbaar voor welk rendement?

De risico’s die hierbij aanvaardbaar gevonden worden, worden veelal uitgedrukt in de volatiliteit (de beweeglijkheid) van de portefeuille. Het behoeft geen betoog dat een daling van de portefeuille van bijvoorbeeld meer dan 30% leidt tot onrust bij de belegger. Hoe minder groot de (neerwaartse) uitslagen zijn, hoe prettiger het gevoel en de emotie. Gemiddeld genomen streven wij ernaar om de neerwaartse bewegingen te minimaliseren; het aspect risicomanagement is hierbij van groot belang.

Hoe realiseer je je doelstellingen?

De doelstelling om een aanvaardbaar rendement te behalen tegen minimale volatiliteit leidt ertoe dat de portefeuilles ingericht worden op basis van een defensief profiel. Voorzichtigheid is troef, belangen in (te) risicovolle producten worden vermeden en bij twijfel wordt er zeker niet ingehaald. Beter voorzichtig dan achteraf spijt.

Wat zijn nu de resultaten van ons beleid op defensieve portefeuilles?

Als we kijken naar de defensieve portefeuilles, dan zien we dat de netto resultaten grofweg liggen tussen de 3,8% en 5,9% over 2016. De portefeuilles met een iets uitdagender risicoprofiel (gematigd defensief) liggen grofweg tussen de 7 en 8% netto rendement over 2016.

Over het eerste kwartaal 2017 liggen de rendementen voor onze cliënten tussen de 2,6% en de 3,4% voor de defensieve portefeuilles.

En als we dit vergelijken met ‘de markt’?

Fondsnieuws, een dochteronderneming van het Financiële Dagblad, publiceert periodiek de gemiddelde rendementen van vrijwel alle vermogensbeheerders in Nederland, verdeeld over de diverse categorieën (wij kijken vooral naar Defensief en Matig Defensief).
Hierbij worden de netto resultaten na kosten weergegeven, als indicator voor de werkelijk gerealiseerde rendementen. Een mooie vergelijkingsmaatstaf!

Uit de jongste Vermogensbeheer Rendement Index blijkt dat de gemiddelde rendementen over 2016 van de defensieve portefeuilles uitkomen op circa 3,4% na kosten en dat het rendement over het eerste kwartaal 2017 hierbij uitkomt op 0,4%.
Uit deze gemiddelden maken wij op dat wij heel prima ‘scoren’ met onze portefeuilles en dat we tegen een geringere beweeglijkheid en een lagere risicograad, een hoger netto resultaat hebben weten te realiseren.

Kijken we naar de gematigd defensieve portefeuilles, dan zien we dat het gemiddelde rendement volgens deze index over 2016 op ca 4,2% lag en dat er over het eerste kwartaal 1,8% gerealiseerd is. Ook binnen deze categorie, waarbinnen het zwaartepunt van onze cliënten opgenomen is, zien we dat onze portefeuilles het beter doen (met respectievelijk ca 7% over 2016 en ca 3,5% over het eerste kwartaal).

De komende tijd

Wij blijven vooral letten op de risico’s en laten onze beslissingen niet beïnvloeden door de waan van de dag. Stabiliteit, het beperken van de beweeglijkheid en het realiseren van een aanvaardbaar netto resultaat binnen het voor u bepaalde profiel blijven onze speerpunten.

Want dat is waar het feitelijk om gaat: het realiseren van de vooraf besproken doelstellingen.