Wijzigingen in de portefeuilles FondsenPlatform

Vanuit onze rol als Vermogensadviseurs houden wij voortdurend een scherp oog op de markten, laten we ons periodiek informeren door gerenommeerde fondshuizen en beheerders en passen zo af en toe de wegingen en fondsen aan in onze modelportefeuilles.

 

Voor de portefeuilles die wij voor onze klanten bij het FondsenPlatform beheren, hebben we een aantal mutaties doorgevoerd in de neutrale modellen. Ik licht graag beknopt toe wat ons hiertoe heeft doen besluiten.

 

Wij nemen deels afscheid…

Eén van de fondsen die al langere tijd ter discussie staat, is Carmignac Patrimoine. Deze absolute rots in de branding gedurende de zwaarste periode in de kredietcrisis heeft de achterliggende jaren een teleurstellende performance laten zien. Door de aanhoudende zwakkere prestaties, ook ten opzichte van vergelijkbare fondsen, vinden wij het niet meer verantwoord om hen het voordeel van de twijfel te blijven geven. De invloed op de resultaten is van dien aard dat we de wegingen in dit fonds hebben geminimaliseerd tot 3%.

 

Een andere dominant fonds, het NN Dynamic Mixfund III, laat dit jaar een wat zwakkere prestatie zien. Als toelichting geven zij aan dat de US-dollar hier een grote invloed heeft, wat ook blijkt in de bredere benchmarks. Hier geldt in een mindere mate wat voor Carmignac geldt, NN heeft over 2014, 2015 en 2016 namelijk prima resultaten geboekt. Maar ook hier wordt de participatie wat afgebouwd tot ca 6% van de portefeuille.

 

Tot slot wordt de participatie in Optimix, die in een enkele portefeuille is opgenomen, heroverwogen. Ook hiervoor geldt dat de prestaties wat achterblijven en er wellicht alternatieven zijn.

 

Waar we in bovengenoemde fondsen posities afbouwen, voornamelijk door achterblijvende prestaties, geldt in het geval van o.a. Robeco Asia Pacific juist het tegenovergestelde. Dit fonds heeft sinds de hernieuwde opname in de zomer van 2016 (tegen een koers van ca € 130) een prachtige rit gemaakt naar ca € 166. We herwegen deze positie, bouwen iets af en nemen dus een deel winst.

 

Maar nemen ook nieuwe namen op

Een deel van de winst op het Robeco Asia Pacific blijft bij Robeco in eigen huis. Tezamen met de overige vrijkomende middelen worden bij hen 2 posities ingenomen: Robeco Global Bond en Robeco QI Global Multi-Factor Credits. Fondsen die al even op onze shortlist staan en door recente visie en gedegen argumenten ons hebben overtuigd.

 

Aan de zijde van breed gespreide mixfondsen worden het Allianz Selectiefonds en Fidelity Euro-Balanced opgenomen. Deze fondsen gebruikten we al met regelmaat in verzekeringsproducten (met een beleggingselement) en zijn nu ook in de modellen bij FondsenPlatform opgenomen. De weging in het JPMorgan Global Income Fund is uitgebreid, de prestaties en stabiliteit van dit fonds zijn leidend bij deze keuze.

 

Wat lichte herwegingen

Op een aantal andere fondsen zijn de wegingen herzien en dit heeft geleid tot bescheiden verschuivingen. Het doel is om binnen de van toepassing zijnde risicograad een zo groot mogelijke kans op een aantrekkelijk rendement te behalen. Met voldoende oog voor de risico’s en met een, bij voorkeur, zo stabiel mogelijke ontwikkeling.

 

Fondsen die we even met rust laten, zijn o.a. BlackRock Global Allocation en DWS Top Dividende. Hierbij is ruim voldoende kwaliteit aanwezig en zijn de matige koersontwikkeling te wijten aan de US-dollar en de enorme rush van de FAANG-aandelen. Wij verwachten dat zij een inhaalslag kunnen gaan maken.

 

Heeft u vragen over uw portefeuille of wilt u meer uitleg over onze afwegingen? Neem gerust contact met ons op.