Unieke nieuwe oplossing voor uw lijfrenteverzekering!

De rente staat extreem laag

Als uw lijfrenteverzekering vrijvalt heeft u de mogelijkheid om uw vrijkomende lijfrentekapitaal bij een verzekeraar of bank onder te brengen. Hierbij heeft u de keuze om het vrijkomende kapitaal te gebruiken voor de aankoop van een direct ingaand inkomen, of kunt het kapitaal nog een aantal jaren stallen, zodat dit kapitaal nog wat kan groeien.

Zowel bij de direct ingaande variant alsook bij het stallen speelt de lage rente u parten. De opbrengst van uw kapitaal is vrijwel nihil en dat is zonde, zeker als uw horizon (bij uitkeringen én bij stallen) nog best lang is.

 

U had beperkte keuzemogelijkheden

De markt van lijfrenteverzekeringen en aanverwante producten is redelijk gesloten geweest en traditionele verzekeraars en banken hebben, naar het zich liet aanzien, krachtig verzet gepleegd tegen nieuwe, innoverende toetreders. Logisch op zich. Want als u als verzekeraar gedurende tientallen jaren grote sommen poliskapitalen onder u kunt houden, zonder een noemenswaardige rentevergoeding te betalen, dan snapt u dat u hierop mooie marges kunt maken. Gratis geld voor verzekeraars.

 

Maar: er zijn nieuwe varianten!

In sommige situaties is een lage, maar zekere rente zeker passend en kan een prima keuze zijn. Dat de rente momenteel erg laag is, is dan te accepteren. En bovendien is aan dit gegeven niets te doen.

Maar in veel gevallen kan een alternatief de betere oplossing zijn: de lijfrenterekening op beleggingsbasis. Wij openen voor u een lijfrenterekening bij het NNEK / FondsenPlatform of Scildon (dit bespreken we gezamenlijk en de keuze hangt mede af van uw persoonlijke situatie) en op deze rekening worden de lijfrentegelden door uw huidige verzekeraar gestort.

Vervolgens stellen wij in nauwe samenspraak met u een modelportefeuille samen, die aansluit bij uw wensen en risicoprofiel. Periodiek monitoren wij uw beleggingen en doen voorstellen, voor zover nodig, om hierin mutaties aan te brengen. Zo kunnen we het risicoprofiel verlagen of verhogen en inspelen op veranderende omstandigheden.

Dit mooie product is er niet alleen voor vrijkomende lijfrentes, maar is ook uitermate geschikt om lopende lijfrenteverzekeringen over te dragen, met behoud van de fiscale spelregels!

 

U heeft wat te kiezen en wij helpen u daarbij

De mogelijkheden die u heeft met uw lijfrentekapitaal zijn afhankelijk van een heleboel factoren. Oud regime, nieuw regime of overgangsregime: allerhande fiscale spelregels bepalen mede hoe flexibel u met deze kapitalen om kunt gaan en wij maken deze keuzemogelijkheden voor u inzichtelijk.

De ‘menukaart’ is het afgelopen jaar mooi uitgebreid met producten en oplossingen die uitblinken in transparantie en flexibiliteit. Wij nemen de mogelijkheden graag met u door en begeleiden u langjarig, zodat u het maximale uit uw lijfrentekapitaal kunt halen.

Belt u ons maar voor een afspraak of stuur een e-mail.