Prinsjesdag 2016: een compleet non-event

Traditiegetrouw wordt op Prinsjesdag uit de doeken gedaan op welke wijze de begroting voor het komende jaar wordt ingekleed. Als het meezit, wordt er een krachtige langjarige visie op uitdagende onderwerpen uiteengezet. Helaas zit het de laatste jaren niet mee en worden we ook op deze Prinsjesdag teleurgesteld. Beetje plakken en knippen, kwartje erbij en kwartje eraf. Er zitten werkelijk geen interessante onderwerpen tussen die een verschil maken.

We hopen dat er ergens in de dubbele bodem van het koffertje van onze Minister van Financiën nog wat verstopt zit, maar vrees dat dit niet het geval zal zijn.

 

Wat zijn nu de hoofdlijnen van de economische bespiegelingen?

De economische groei trekt, naar het zich laat aanzien, wat verder aan en gaat richting de 1,7%. Dat is zeker in vergelijking met de achterliggende jaren best een aardige groei. Maar we moeten niet direct gaan jubelen, temeer daar deze groei volgens de diverse deskundigen geenszins is toe te schrijven aan het kabinetsbeleid, maar meer een gevolg is van groei elders in de wereld. En van groei elders in de wereld profiteren wij als handelsnatie nu eenmaal.

We gaan er, kijkend naar de diverse plaatjes, gemiddeld genomen iets op vooruit in 2017. We lezen dat een gemiddeld gezin (tweeverdieners met 2 kinderen) met een modaal inkomen er circa 0,5% op vooruit gaat. Dat betekent in euro’s een toename van de koopkracht van gemiddeld een tientje per maand. Dat de zorgkosten sterker stijgen dan de inflatie, de premies toenemen en de hypotheekrenteaftrek licht wordt verminderd neutraliseert dit ruimschoots. Onbegrijpelijk dat de beleidsbepalers hier nu zo enthousiast over kunnen zijn.

 

Maar wat missen we nu?

In de column van Mathijs Bouman in het Financiële Dagblad stond het erg treffend omschreven. Hij stelt volkomen terecht dat Prinsjesdag dit jaar gaat over non-onderwerpen. Beetje erbij en beetje eraf. Dat is het. We missen de grote visie op belangrijke onderwerpen die werkelijk impact hebben.

Is er een brede en langjarige visie op de noodzakelijke hervorming van ons pensioenstelsel? We moeten op dit gebied krachtige keuzes maken, die voor velen lastig zullen zijn en bij groepen zullen leiden tot onvrede. Maar het handhaven van een onhoudbaar systeem is onmogelijk. En wat te doen met de groeiende onrust rondom de EU? In de beleving van het volk voegen Europese instituties te weinig toe en de kloof tussen beleidsbepalers en bevolking blijft groeien. En dat is niet goed.

Terecht wordt door Bouman ook het belastingsysteem aangehaald. Het oeverloos rondpompen van gelden via een onuitputtelijke hoeveelheid heffingen, belastingen, subsidies, aftrekposten en kortingen is een kostbare aangelegenheid die vatbaar is voor fraude en fouten. Hoe dan ook, het systeem kost ontzettend veel geld en een sterke vereenvoudiging wordt al jarenlang bepleit.

Rente

Nederland leent momenteel tegen ongeveer 0% aan rente. De laatste jaren zijn de financieringskosten enorm gedaald en het zou wel aardig zijn als we in de begroting de impact hiervan zouden kunnen terugvinden. We lezen het niet, terwijl bij het aantreden van Rutte 1 de gemiddelde rente op de Nederlandse staatsobligaties nog ruim boven de 4% lag.

De eeuwige discussie over de hypotheekrenteaftrek. Nu de rentes op uitzonderlijk lage niveau’s liggen is dit misschien wel hét moment om hier een toekomstbestendige visie op los te laten. Maar dan moeten we ook direct de huursector meenemen, waar aan huursubsidies ongeveer net zoveel wordt uitgegeven dan aan de netto hypotheekrenteaftrek.

Kortom, er zijn best een aantal aardige onderwerpen te verzinnen die er meer toe doen dan een paar euro’s koopkracht meer of minder. Onderwerpen die richting geven aan het beleid en die bij kunnen dragen aan het degelijke financiële fundament onder de BV Nederland.

Laten we hopen dat de komende maanden, richting de verkiezingen, politieke partijen duidelijke richting durven kiezen.

 

Toch een aantal lichtpuntjes op Prinsjesdag!

De rentes staan nog steeds op historisch lage niveaus en dat biedt prachtige kansen om uw eigen begroting aan te scherpen. Want dankzij deze uitzonderlijk lage hypotheekrentetarieven kunnen de financieringslasten in heel veel gevallen sterk omlaag. Door oversluiten, door rentemiddeling of door verhuizen.

Wij rekenen u graag voor op welke wijze ook u maximaal kunt profiteren van de prachtige rentetarieven.

Stevige concurrentie op de verzekeringsmarkt zorgt al jaren voor dalende premies voor bijvoorbeeld overlijdensrisicoverzekeringen. Heeft u een dergelijke verzekering lopen, dan is het vast de moeite waard hier eens goed door ons naar te laten kijken. Ten eerste kunnen we in overleg beoordelen of de destijds afgesloten dekking nog past. Want omstandigheden kunnen zijn veranderd en dat kan invloed hebben op de gewenste (of benodigde) hoogte van uw overlijdensrisicoverzekering. En aansluitend kijken we of we deze verzekering tegen de scherpst mogelijke premie voor u kunnen onderbrengen bij een verzekeraar. Onafhankelijk en ongebonden, zodat u altijd een duidelijk en eerlijk advies krijgt.

Pensioen Eigen Beheer: afkopen of niet? Als DGA heeft u straks de mogelijkheid om uw pensioen in de eigen BV tegen hele aantrekkelijke tarieven met forse kortingen ineens af te kopen. Dit kan in veel gevallen erg aantrekkelijk zijn. Heeft u een pensioen in eigen beheer? Dan loont het sowieso de moeite om eens een afspraak te maken. Zo kunnen we samen beoordelen of afkopen ook in uw geval de moeite waard kan zijn.